Naujienos

Gruodžio 24 d. (pirmadienis) Kūčios. 21.00 val. - Bernelių šv. Mišios. Prakartėlės pašventinimas; Eglės įžiebimas; Aplankys mažuosius Kalėdų senelis; Po šv. Mišių lauke prie eglutės pabendrausime prie bendro stalo. Vaišės suneštinės. Fejerverkai.
Prieš šv. Mišias uždegama pirmoji žvakė vadinama Pranašo arba Vilties žvake. Šv. Mišių metu bus šventinami kalėdaičiai – „plotkelės“, kurias tikintieji Kūčių vakarienei galės įsigyti parapijos klebonijoje.
Kas gali būti gražiau ir smagiau, nei matyti linksmai dūkstančius vaikus? Užsukę į „Valančiaus pastogę“- taip vadinasi Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos vaikų dienos centras - išvysite besišypsančius ir laimingus vaikų veidus. Centras veikia jau metus, nors dėl lėšų stygiaus veiklą teko kuriam laikui sustabdyti. Ir tik gavus žinią iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kad pateikta projekto „Vaikų dienos centro „Valančiaus pastogėje“ veiklos plėtra“ paraiška praėjo visas patikras ir gavo finansavimą, Centras veiklą atnaujino.
Pirmasis susitikimas su tėveliais ir vaikais prasidės Šv. Mišiomis rugsėjo 9 d. 12 val. Po jų parapijos klebonas suteiks informaciją ir atsakys į klausimus (dalyvavimas privalomas).
Popiežiaus atvykimas mums yra ypatinga bendrystės proga. Švęsdami Lietuvos atkurtos laisvės ir nepriklausomybės 100 metų jubiliejų dar kartą turime unikalią progą iš naujo pajusti Atgimimo sąjūdžio nuotaiką, tarsi vėl pasikartojantį Baltijos kelio vienybės momentą. Drąsinkime savo šeimos narius, kaimynus ir bendradarbius tapti istorinio įvykio dalyviais. Popiežiaus vizito šūkis „Kristus Jėzus – mūsų viltis“ vėl naujai težadina tą jaudinančią patirtį, kai prieš 25 metus Lietuvoje priėmėme popiežių šv. Joną Paulių II. Kvieskime vieni kitus atvykti! Padovanokime sau ir savo artimiesiems tikėjimo įkvėpimo progą ir mūsų tautos vienybės džiaugsmą!
Jau daugiau nei metai laiko, kaip į mūsų bažnyčią atlydėjus mirusį žmogų, gėlės paliekamos ant suolo prie bažnyčios durų. Į šventovę įnešama tik puokštė, stovėjusi galvugalyje ir gėlės, kurias nešasi patys artimiausi šeimos nariai. Ir tikrai nereikėtų piktintis ir koneveikti kleboną ar patarnautojus, kai šie paprašo gėles palikti lauke.
Didžiosios savaitės tridienio ir šv. Velykų šv. Mišios Varnių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijoje vyks šiuo laiku
Kreipiamės į visus geros valios piliečius, galinčius prisidėti prie paminklo atstatymo. Sutelkime jėgas ir atstatykime Laisvės paminklą Varniuose. Su Dievo pagalba kartu mes galime daug, kartu mes jėga.
Kristaus Gimimo šventės proga nuoširdžiai sveikinu Jus visus. Užgimęs Kūdikėlis Jėzus tegul laimina Jus ir Jūsų namus. Žmogumi tapusio Išganytojo malonė, džiaugsmas ir palaima tegul būna su jumis visą laiką.
Su Dievo ir gerų žmonių pagalba tikimės įgyvendinti jau parengtus projektus ir rašyti naujus.
Koncertuos Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos Dainavimo katedros profesorės Sabina Martinaitytė ir Audronė Eitmanavičiūtė, 4 kurso bakalauro studentė tarptautinių konkursų Grand Prix laimėtoja Monika Pleškytė.
šį sekmadienį, lapkričio 19 d., pirmą kartą minime Pasaulinę vargstančiųjų dieną, kurios įvedimą popiežius Pranciškus paskelbė užbaigdamas Gailestingumo jubiliejų. Atjauta ir apsisprendimas padėti artimui negali apsiriboti vien jubiliejiniais metais, todėl ši diena nuolat skatins krikščionių bendruomenes visame pasaulyje tapti vis aiškesniu ir konkretesniu ženklu, rodančiu Kristaus meilę labiausiai vargstantiems.
Popiežius Pranciškus Žinia pirmajai Pasaulinei vargšų dienai 33 eilinis sekmadienis 2017 m. lapkričio 19 d. Mylėkime ne žodžiu, bet darbu
laiptai į dangų. Foto iš http://www.partecipiamo.it/morte/morte.htm
2017 metais mūsų mirusieji.
Foto: https://it.depositphotos.com/142828521/stock-illustration-jesus-christ-son-of-god.html
Artėjant šv. Kalėdų šventėms pradedame kalėdojimą – parapijos lankymą. Parapijiečius, norinčius, kad kunigas palaimintų Jus ir Jūsų namus, aplankytų sergančiuosius ar senyvo amžiaus žmones, už juos pasimelstų, kviečiame pakalbinti kaimynus priimti parapijos kleboną.
Bažnyčia neprieštarauja palaikų kremavimui, bet neleidžia pelenų laikyti namuose arba jų išbarstyti gamtoje, sakoma antradienį Vatikane pristatytoje Tikėjimo mokymo kongregacijos instrukcijoje „Ad resurgendum cum Christo“. Antradienio rytą vykusioje spaudos konferencijoje savo parengtą dokumentą pristatė Tikėjimo mokymo kongregacijos vadovai – prefektas kard. Gerhardas Mülleris ir jo bendradarbiai.
VĖLINIŲ AŠTUONDIENIO PAMALDŲ TVARKA UŽ MIRUSIUOSIUS (lapkričio 1-8 d.) Vėlinių aštuondienį Šv. Mišios bus aukojamos Jūsų prašyta intencija už mirusiuosius. Vėlinių aštuondienio metu bus skaitomi mirusiųjų vardai su malda prieš Šv. Mišias. LAPKRIČIO 1 d. (trečiadienį) - VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENĄ 9.00 val. šv. Mišios. (Varnių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje) 11.30 val. šv. Mišios. (Varnių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje) 16.00 val. šv. Mišios už mirusius. Po šv. Mišių gedulinė procesija kapinėse. Šventinsime naujai pastatytą kryžių (Senosios Varnių miesto kapinės)
Norinčius ruoštis Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams kviečiame registruotis parapijos klebonijoje. Registracija vyksta iki rugsėjo 24 dienos.
Ilgai ruošėmės ir planavome kaip prasmingiau, iškilmingiau paminėti Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejų. Kad viskas, kas suplanuota būtų išpildyta prireikė daugelio žmonių ir organizacijų pagalbos. Tad norių padėkoti visiems, kurie prisidėjo, kad renginys būtų sklandus ir saugus.
Sutvirtinimo sakramentą gali priimti ir privalo gauti kiekvienas pakrikštytas ir dar nesutvirtintas asmuo Sutvirtinimo dieną esantis ne jaunesnis kaip 15 metų amžiaus.
    1   2   3   4   5