Naujienos

Advento rekolekcijos II Advento Sekmadienį (gruodžio 5 d.) Rekolekcijas ves: kun. relig. m. mgr. Valdemar Širvinski
rojekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. Projektu siekiama padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį, pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų, išplėtojant bendruomeninių vaikų globos namų tinklą (toliau - BVGN) ir sudaryti sąlygas padidinti Varnių vaikų dienos centro „Valančiaus pastogėje“ nuolatinių lankytojų skaičių. Įgyvendinant projektą planuojama atlikti Varnių vaikų dienos centro „Valančiaus pastogėje“ patalpų kapitalinį remontą, parengti techninį projektą bei įsigyti inžinerines paslaugas, aprūpinant patalpas reikalingais baldais bei įranga, ir įsigyti du objektus BVGN veiklai vykdyti – Telšiuose ar priemiestinėse apylinkėse bei Varnių mieste. Taip pat projekto lėšomis planuojamas įsigytų patalpų remontas, baldų įsigijimas bei vieno objekto pritaikymas neįgaliesiems.
Vėlinių aštuondienį Šv. Mišios bus aukojamos Jūsų prašyta intencija už mirusiuosius. Vėlinių aštuondienio metu bus skaitomi mirusiųjų vardai su malda prieš Šv. Mišias.
Mūsų bažnyčioje pasirengimas sakramentams prasidės rugsėjo 12 d. Katechezės užsiėmimai vyks kartą per savaitę.
Mūsų bažnyčioje pasirengimas sakramentams prasidės rugsėjo 12 d. Katechezės užsiėmimai vyks kartą per savaitę.
2021-04-08 Mamos diena 2021
Už mirusias motinas, močiutes, Krikšto mamas, aštuondienis gegužės mėn. 2– 9 d. Mielieji, maloniai kviečiame kartu melstis už mirusias motinas aštuondienyje.
Skirk 1,2% GPM parama Varnių parapijai
,,Kristus prisikėlė! Tikrai prisikėlė!‘‘ Nuoširdžiai sveikinu Jus šventų Velykų proga!
Patvirtinta 5 metams Varnių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos pastoracinė ir ekonominė taryba.
Šventinį Kovo 11-sios vakarą varniškiai susirinkę į Alfa kurso paskaitas labai sukluso, kai jiems apie savo taką į Dievo šviesą liudijo klaipėdietė filologė Jolita Navickienė. Stebino jos drąsa nepažįstamiems žmonėms prisipažinti, kad tai tik trečia Gavėnia jos 45 m. amžiaus gyvenime, pasipasakoti apie savo dvejones, atradimus ir kelią į maldą. Labai įspūdingai skambėjo jos lūpomis tariama padėka Marijai: „Ačiū, Motin“.
Net ir netikintis žmogus girdėjo apie Viešpaties mums paliktą maldą „Tėve mūsų“. Joje telpa viskas. Gal ja galima pradėti melstis? Kiekvienam krikščioniui dažnai kyla klausimai: ar mokame melstis ir kodėl reikia melstis, koks maldos tikslas? Iš Naujojo Testamento žinome, kad pats Kristus dažnai melsdavosi ir viešai, ir privačiai.
Skaityti ar neskaityti, arba kaip skaityti Dievo Žodį, pirmadienio vakarą ALFA kurso klausytojams aiškino teologijos mokslų magistrė iš Kretingos Aušra Mizgirienė, savais pavyzdžiais pailiustravusi gana skausmingą savo atėjimą pas Dievą. Atėjimas, ieškojimai ir toliau sekę mokslai, prasidėjo nuo IŠGIRSTO DIEVO ŽODŽIO.
Kaip įmanoma tikėti? Tikėjimas yra dovana ir dorybė, kalbėjo s. Evelina. Trumpai perbėgusi savo tikėjimo atradimą, sesė susirinkusiems patvirtino, kad Dievas visada yra su mumis, tik mes ne visada Jį atpažįstame, ne visada priimame ir įsileidžiame. Tikėjimo negalime pasiimti ar duoti kitam. Jis yra kaip matematikoje aksioma, kurią priimame besąlygiškai. Ir remiasi trimis draugais: faktais, tikėjimu ir jausmais.
Vasario 11-tos vakarą antram susitikimui į Varnių seniūnijos salę rinkosi ALFA kurso klausytojai. Susirinkę su giliu susidomėjimu klausėsi pranešėjo Arūno Raudoniaus – dainų bei giesmių autoriaus ir atlikėjo liudijimo apie įstabius Dievo darbus, kurie gniaužė kvapą ir iš nuostabos vėrė burnas. Sodria žemaitiška šneka, sava dounininkų tarme kalbėjęs pranešėjas, sužavėjo klausytojus savo laisvu bendravimu, nuoširdumu, atvirumu.
Alfa kursas – puiki galimybė išgirsti įvairių lektorių pranešimus krikščioniškomis temomis, neformalioje aplinkoje pasidalyti savo mintimis, sutikti bendraminčių ir kartu ieškoti atsakymų į svarbiausius gyvenimo bei tikėjimo klausimus. Lietuvoje sėkmingai vyksta kursai skirti: jaunimui nuo 14 m., studentams, suaugusiems ir kt.
Mūsų parapijoje kursai prasidės vasario mėn. 4d. (pirmadienis) 18.30 val., Varnių seniūnijos salėje. ALFA susitikimai yra nemokami. Pirmi trys susitikimai yra atviri visiems. Vėliau grupė jau yra susiformavusi ir naujų narių nebepriimame.
Minint Laisvės gynėjų dieną JE Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas kanoniniu vizitu lankė Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapiją. Vyskupas buvo iškilmingai sutiktas ir aidint varpų garsams atlydėtas į bažnyčią.
Kristus gali ir nori gimti mumyse, jei tik to norime. Atidarykime savo širdis, protą ir valią, leiskime Kūdikėliui Jėzui užgimti mūsų širdyse! Gražių šv. Kalėdų ir palaimingų 2019 naujųjų metų!!!
Visiškai nesvarbu, kada ir kur tu keliauji. Svarbus tik pačios kelionės tikslas. Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, rašo projektines paraiškas, kurias vertina ekspertai. Viena iš tokių paraiškų, kurią įvertino ir finansavo - Telšių r. savivaldybės 2018 m. nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo konkurso paraiška. Parapijos paraiškai „Piligriminė kelionė
Viešpats mums padovanojo ypatingus metus: šventėme Valstybės atkūrimo šimtmetį, minėjome Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos metus, šv. Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje dvidešimt penktąsias metines ir su džiaugsmu savo krašte sulaukėme popiežiaus Pranciškaus.
1   2   3   4   5