2021-10-12

VĖLINIŲ AŠTUONDIENIO PAMALDŲ TVARKA UŽ MIRUSIUOSIUS

VĖLINIŲ AŠTUONDIENIO PAMALDŲ TVARKA UŽ MIRUSIUOSIUS

Lapkričio 1 – 8 d.

Vėlinių aštuondienį Šv. Mišios bus aukojamos Jūsų prašyta intencija už mirusiuosius. Vėlinių aštuondienio metu bus skaitomi mirusiųjų vardai su malda prieš Šv. Mišias.

LAPKRIČIO 1 D. (PIRMADIENĮ) - VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENĄ Šv. Mišios už mirusiuosius bus aukojamos 16.00 val. Senosios Varnių miesto kapinėse. Po šv. Mišių gedulinė procesija kapinėse.

LAPKRIČIO 2 D. (ANTRADIENIS) - 12.00 val. šv. Mišios Varnių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje. 13.00 val. šv. Mišios už mirusius Naujosios Varnių miesto kapinėse. Po šv. Mišių gedulinė procesija kapinėse.  16.30 val. Varnių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje giedosime Žemaičių Kalvarijos kalnus už mirusius. Po Žemaičių Kalvarijos kalnų šv. Mišios už mirusius.

LAPKRIČIO 3-6 D. Šv. Mišios už mirusiuosius bus aukojamos 10.00 val. Po Šv. Mišių - Vėlinių procesijos apmąstymai.

LAPKRIČIO 7 D. (SEKMADIENĮ) Šv. Mišios už mirusiuosius bus aukojamos 10.00 ir 12.00 val. Po Šv. Mišių -Vėlinių procesijos apmąstymai.

Atvykstančius į Šv. Mišias kviečiame atsinešti po žvakelę Vėlinių procesijos apmąstymui.

Mirusiųjų artimųjų vardus  Vėlinių aštuondienio šv. Mišioms galima siųsti ir elektroniniu būdu info@varniuparapija.lt

Norintiems prisidėti asmenine auka už Vėlinių aštuondienio šv. Mišias galima tai padaryti pavedimu nurodant AUKA UŽ VĖLINIŲ AŠTUONDIENĮ. 

„LUMINOR“, AB (banko kodas 40100, sąskaita Nr. LT58 4010 0428 0009 1645