Naujienos

2021-04-08 Mamos diena 2021
Už mirusias motinas, močiutes, Krikšto mamas, aštuondienis gegužės mėn. 2– 9 d. Mielieji, maloniai kviečiame kartu melstis už mirusias motinas aštuondienyje.
Skirk 1,2% GPM parama Varnių parapijai
,,Kristus prisikėlė! Tikrai prisikėlė!‘‘ Nuoširdžiai sveikinu Jus šventų Velykų proga!
Patvirtinta 5 metams Varnių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos pastoracinė ir ekonominė taryba.
Šventinį Kovo 11-sios vakarą varniškiai susirinkę į Alfa kurso paskaitas labai sukluso, kai jiems apie savo taką į Dievo šviesą liudijo klaipėdietė filologė Jolita Navickienė. Stebino jos drąsa nepažįstamiems žmonėms prisipažinti, kad tai tik trečia Gavėnia jos 45 m. amžiaus gyvenime, pasipasakoti apie savo dvejones, atradimus ir kelią į maldą. Labai įspūdingai skambėjo jos lūpomis tariama padėka Marijai: „Ačiū, Motin“.
Net ir netikintis žmogus girdėjo apie Viešpaties mums paliktą maldą „Tėve mūsų“. Joje telpa viskas. Gal ja galima pradėti melstis? Kiekvienam krikščioniui dažnai kyla klausimai: ar mokame melstis ir kodėl reikia melstis, koks maldos tikslas? Iš Naujojo Testamento žinome, kad pats Kristus dažnai melsdavosi ir viešai, ir privačiai.
Skaityti ar neskaityti, arba kaip skaityti Dievo Žodį, pirmadienio vakarą ALFA kurso klausytojams aiškino teologijos mokslų magistrė iš Kretingos Aušra Mizgirienė, savais pavyzdžiais pailiustravusi gana skausmingą savo atėjimą pas Dievą. Atėjimas, ieškojimai ir toliau sekę mokslai, prasidėjo nuo IŠGIRSTO DIEVO ŽODŽIO.
Kaip įmanoma tikėti? Tikėjimas yra dovana ir dorybė, kalbėjo s. Evelina. Trumpai perbėgusi savo tikėjimo atradimą, sesė susirinkusiems patvirtino, kad Dievas visada yra su mumis, tik mes ne visada Jį atpažįstame, ne visada priimame ir įsileidžiame. Tikėjimo negalime pasiimti ar duoti kitam. Jis yra kaip matematikoje aksioma, kurią priimame besąlygiškai. Ir remiasi trimis draugais: faktais, tikėjimu ir jausmais.
Vasario 11-tos vakarą antram susitikimui į Varnių seniūnijos salę rinkosi ALFA kurso klausytojai. Susirinkę su giliu susidomėjimu klausėsi pranešėjo Arūno Raudoniaus – dainų bei giesmių autoriaus ir atlikėjo liudijimo apie įstabius Dievo darbus, kurie gniaužė kvapą ir iš nuostabos vėrė burnas. Sodria žemaitiška šneka, sava dounininkų tarme kalbėjęs pranešėjas, sužavėjo klausytojus savo laisvu bendravimu, nuoširdumu, atvirumu.
Alfa kursas – puiki galimybė išgirsti įvairių lektorių pranešimus krikščioniškomis temomis, neformalioje aplinkoje pasidalyti savo mintimis, sutikti bendraminčių ir kartu ieškoti atsakymų į svarbiausius gyvenimo bei tikėjimo klausimus. Lietuvoje sėkmingai vyksta kursai skirti: jaunimui nuo 14 m., studentams, suaugusiems ir kt.
Mūsų parapijoje kursai prasidės vasario mėn. 4d. (pirmadienis) 18.30 val., Varnių seniūnijos salėje. ALFA susitikimai yra nemokami. Pirmi trys susitikimai yra atviri visiems. Vėliau grupė jau yra susiformavusi ir naujų narių nebepriimame.
Minint Laisvės gynėjų dieną JE Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas kanoniniu vizitu lankė Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapiją. Vyskupas buvo iškilmingai sutiktas ir aidint varpų garsams atlydėtas į bažnyčią.
Kristus gali ir nori gimti mumyse, jei tik to norime. Atidarykime savo širdis, protą ir valią, leiskime Kūdikėliui Jėzui užgimti mūsų širdyse! Gražių šv. Kalėdų ir palaimingų 2019 naujųjų metų!!!
Visiškai nesvarbu, kada ir kur tu keliauji. Svarbus tik pačios kelionės tikslas. Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, rašo projektines paraiškas, kurias vertina ekspertai. Viena iš tokių paraiškų, kurią įvertino ir finansavo - Telšių r. savivaldybės 2018 m. nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo konkurso paraiška. Parapijos paraiškai „Piligriminė kelionė
Viešpats mums padovanojo ypatingus metus: šventėme Valstybės atkūrimo šimtmetį, minėjome Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos metus, šv. Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje dvidešimt penktąsias metines ir su džiaugsmu savo krašte sulaukėme popiežiaus Pranciškaus.
Gruodžio 24 d. (pirmadienis) Kūčios. 21.00 val. - Bernelių šv. Mišios. Prakartėlės pašventinimas; Eglės įžiebimas; Aplankys mažuosius Kalėdų senelis; Po šv. Mišių lauke prie eglutės pabendrausime prie bendro stalo. Vaišės suneštinės. Fejerverkai.
Prieš šv. Mišias uždegama pirmoji žvakė vadinama Pranašo arba Vilties žvake. Šv. Mišių metu bus šventinami kalėdaičiai – „plotkelės“, kurias tikintieji Kūčių vakarienei galės įsigyti parapijos klebonijoje.
Kas gali būti gražiau ir smagiau, nei matyti linksmai dūkstančius vaikus? Užsukę į „Valančiaus pastogę“- taip vadinasi Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos vaikų dienos centras - išvysite besišypsančius ir laimingus vaikų veidus. Centras veikia jau metus, nors dėl lėšų stygiaus veiklą teko kuriam laikui sustabdyti. Ir tik gavus žinią iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kad pateikta projekto „Vaikų dienos centro „Valančiaus pastogėje“ veiklos plėtra“ paraiška praėjo visas patikras ir gavo finansavimą, Centras veiklą atnaujino.
Pirmasis susitikimas su tėveliais ir vaikais prasidės Šv. Mišiomis rugsėjo 9 d. 12 val. Po jų parapijos klebonas suteiks informaciją ir atsakys į klausimus (dalyvavimas privalomas).
Popiežiaus atvykimas mums yra ypatinga bendrystės proga. Švęsdami Lietuvos atkurtos laisvės ir nepriklausomybės 100 metų jubiliejų dar kartą turime unikalią progą iš naujo pajusti Atgimimo sąjūdžio nuotaiką, tarsi vėl pasikartojantį Baltijos kelio vienybės momentą. Drąsinkime savo šeimos narius, kaimynus ir bendradarbius tapti istorinio įvykio dalyviais. Popiežiaus vizito šūkis „Kristus Jėzus – mūsų viltis“ vėl naujai težadina tą jaudinančią patirtį, kai prieš 25 metus Lietuvoje priėmėme popiežių šv. Joną Paulių II. Kvieskime vieni kitus atvykti! Padovanokime sau ir savo artimiesiems tikėjimo įkvėpimo progą ir mūsų tautos vienybės džiaugsmą!
1   2   3   4   5