Naujienos

Garbingojo Dievo Tarno Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais kalbėsimės gavėnios šeštadienio vakarais su dvasininkais ir pasauliečiais, apie šventumą ir Lietuvos šventuosius ir palaimintuosius. 18.00 val. šv. Mišios šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje. Po šv. Mišių seniūnijos salėje pabendravimas su svečiais.
Šiais metais kviečiame GAVĖNIOS PENKTADIENIAIS į parapijos namus (M. Valančiaus g. 6) giedoti Kalvarijos kalnų ir pasimelsti už gyvus ir mirusiuosius. 18.00 val. šv. Mišios už gyvus ir mirusius gatvės, kaimo gyventojus. Po šv. Mišių giedosime Žemaičių Kalvarijos Kalnus parapijos namuose.
Keturiasdešimties dienų prieš Velykas metas, mūsų vadinamas gavėnia, yra labai svarbus. Žvaigždė, lydinti mus tikėjimo kelionėje, yra Kristaus Prisikėlimas. Giliai išgyventi šį metą mums padeda bendra malda, bendras Kryžiaus Kelio apmąstymas.
2016 metų parapijos finansinė ataskaita
2016 metų parapijos statistiniai duomenys
Varnių parapijos gyventojų statistika
2016m. mūsų parapijos mirusieji
Pradėjome ketvirtąją advento savaitę, įpusėjome didžiojo laukimo metą. Adventas – Dievo žodžio išsipildymo, istorijos viršūnės laukimas, skirtas tam, kad atpažintume, naujai išgyventume Dievo veikimą, kad Juo pasitikėtume, jaustume, jog Jis yra su mumis. Šiems tikslams buvo skirtos ir advento rekolekcijos, vykusios Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijoje gruodžio 17-18 d. d. Pajausti nepaprastą šio laiko nuotaiką parapijiečiams padėjo ir nepaprastas svečias – rekolekcijoms vadovavęs brolis pranciškonas, kun. Julius Sasnauskas, visiems gerai žinomas kaip katalikų radijo ,,Mažoji studija” vadovas.
SENOJOJE KATEDROJE Gruodžio 24 d. (Šeštadienis) Kūčios. 21.00 val. - Bernelių šv. Mišios. Prakartėlės pašventinimas; Eglės įžiebimas; Aplankys mažuosius Kalėdų senelis; Po šv. Mišių lauke prie eglutės pabendrausime prie bendro stalo. Vaišės suneštinės. Fejerverkai. Gruodžio 25d. (Sekmadienis) šv. Kalėdos. 8.00 val. ir 11.30 val. šv. Mišios
Rekolekcijų vedėjas: JULIUS SASNAUSKAS OFM Kunigas, vienuolis pranciškonas, rašytojas. Disidentas, už “antitarybinę” veiklą kalintas ir ištremtas į Sibirą.
2016m. lapkričio mėn. 7d. 12.00 val. Senojoje Varnių Katedroje, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir Telšių vyskupijos katedros kanauninkai šv. Mišiose melsis už mirusius Telšių vyskupijos vyskupus, prelatus, kanauninkus ir kitus dvasininkus.
VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENOS IR VĖLINIŲ DIENOS PAMALDOS VARNIŲ PARAPIJOS BAŽNYČIOJE IR KAPINĖSE
Nuoširdžiai dėkojame visiems Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos geradariams – parapijos bendruomenės nariams, verslininkams ir visiems geros valios žmonėms, kurie savo finansine parama ar nuoširdžia malda prisideda prie vykdomų parapijos darbų. Kiekviena auka, didelė ar mažesnė, bet iš visos širdies dovanota, tampa didžiule pagalba. Jūsų visų geranoriškumo ir supratingumo dėka mūsų maldos, susibūrimo vieta tampa dar jaukesniais Viešpaties ir mūsų visų bendrystės namais. Juose esate laukiamas kiekvienas!
12.00 val. Parapijos tituliniai šv. Petro ir Pauliaus atlaidai. Varnių senojoje Katedroje, atlaidų vedėjas Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo Bazilikos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC. Marijonų vienuolyno provincijolas
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidų vedėjas Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo Bazilikos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC Varnių kermošius 2016 ir parapijos tituliniai atlaidai vyks: 2016m. birželio 26 d. šv. Mišios 10.00 val. ir 12.00 val.
Pirmosios Komunijos foto akimirkos
2016-05-02 Koncertas Mamoms
Gegužės pirmą sekmadienį švenčiame Motinos dieną. Kiekvienas stengiamės pasveikinti savo mamą, pradžiuginti ją gėlės žiedeliu, nuoširdžiu apkabinimu ir malda. Ta proga Varnių senojoje Katedroje koncertavo senosios muzikos ansamblis „Canto Fiorito“, kurio atliekama muzika varniškiai ir miesto svečiai mėgaujasi jau ne pirmą kartą. Šį kartą ansamblis pristatė muzikinę programą "Tarquinio Merula: Didysis Vazų dvaro muzikos meistras".
2016m. gegužės mėn. 1d. (Motinos diena) 16.00val. Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje sakralinės muzikos koncertas. Atlikėjai: Rūta Vosyliūtė, sopranas Renata Dubinskaitė, mecosopranas Saulė Šerytė, mecosopranas Algirdas Bagdonavičius, tenoras Nerijus Masevičius, bosas Ieva Baublytė, išilginės fleitos Rodrigo Calveyra, kornetas, išilginės fleitos (Brazilija/Prancūzija) Adrian France, barokinis trombonas (Didžioji Britanija) Rodney Prada, viola da gamba (Kosta Rika/Italija) Davide Pozzi, klavesinas, vargonėliai (Italija)
Gimtadieniai, sutuoktuvės, jubiliejai žmogaus gyvenime turėtų tapti gailestingumo švente. Tam yra išpažintis. Tačiau išpažintis - ne valykla. Popiežius Pranciškus yra pasakęs: „Išpažintis – tai žaizdų tvarstymas.“ Šventumo negalima kontroliuoti išpažintimi kas dvi savaites, kas mėnesį... Žmogus turi savo vidumi jausti, kada „apnuoginti širdį“. Savo mintis apie Dievo gailestingumą kunigas A. Gudaitis baigė palinkėjimu: „ Išpažintis - dovana, Dievo gailestingumas - nuostabus dalykas. Naudokimės tuo.“
    2   3   4   5   6