Naujienos

SENOJOJE KATEDROJE Gruodžio 24 d. (Šeštadienis) Kūčios. 21.00 val. - Bernelių šv. Mišios. Prakartėlės pašventinimas; Eglės įžiebimas; Aplankys mažuosius Kalėdų senelis; Po šv. Mišių lauke prie eglutės pabendrausime prie bendro stalo. Vaišės suneštinės. Fejerverkai. Gruodžio 25d. (Sekmadienis) šv. Kalėdos. 8.00 val. ir 11.30 val. šv. Mišios
Rekolekcijų vedėjas: JULIUS SASNAUSKAS OFM Kunigas, vienuolis pranciškonas, rašytojas. Disidentas, už “antitarybinę” veiklą kalintas ir ištremtas į Sibirą.
2016m. lapkričio mėn. 7d. 12.00 val. Senojoje Varnių Katedroje, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir Telšių vyskupijos katedros kanauninkai šv. Mišiose melsis už mirusius Telšių vyskupijos vyskupus, prelatus, kanauninkus ir kitus dvasininkus.
VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENOS IR VĖLINIŲ DIENOS PAMALDOS VARNIŲ PARAPIJOS BAŽNYČIOJE IR KAPINĖSE
Nuoširdžiai dėkojame visiems Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos geradariams – parapijos bendruomenės nariams, verslininkams ir visiems geros valios žmonėms, kurie savo finansine parama ar nuoširdžia malda prisideda prie vykdomų parapijos darbų. Kiekviena auka, didelė ar mažesnė, bet iš visos širdies dovanota, tampa didžiule pagalba. Jūsų visų geranoriškumo ir supratingumo dėka mūsų maldos, susibūrimo vieta tampa dar jaukesniais Viešpaties ir mūsų visų bendrystės namais. Juose esate laukiamas kiekvienas!
12.00 val. Parapijos tituliniai šv. Petro ir Pauliaus atlaidai. Varnių senojoje Katedroje, atlaidų vedėjas Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo Bazilikos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC. Marijonų vienuolyno provincijolas
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidų vedėjas Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo Bazilikos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC Varnių kermošius 2016 ir parapijos tituliniai atlaidai vyks: 2016m. birželio 26 d. šv. Mišios 10.00 val. ir 12.00 val.
Pirmosios Komunijos foto akimirkos
2016-05-02 Koncertas Mamoms
Gegužės pirmą sekmadienį švenčiame Motinos dieną. Kiekvienas stengiamės pasveikinti savo mamą, pradžiuginti ją gėlės žiedeliu, nuoširdžiu apkabinimu ir malda. Ta proga Varnių senojoje Katedroje koncertavo senosios muzikos ansamblis „Canto Fiorito“, kurio atliekama muzika varniškiai ir miesto svečiai mėgaujasi jau ne pirmą kartą. Šį kartą ansamblis pristatė muzikinę programą "Tarquinio Merula: Didysis Vazų dvaro muzikos meistras".
2016m. gegužės mėn. 1d. (Motinos diena) 16.00val. Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje sakralinės muzikos koncertas. Atlikėjai: Rūta Vosyliūtė, sopranas Renata Dubinskaitė, mecosopranas Saulė Šerytė, mecosopranas Algirdas Bagdonavičius, tenoras Nerijus Masevičius, bosas Ieva Baublytė, išilginės fleitos Rodrigo Calveyra, kornetas, išilginės fleitos (Brazilija/Prancūzija) Adrian France, barokinis trombonas (Didžioji Britanija) Rodney Prada, viola da gamba (Kosta Rika/Italija) Davide Pozzi, klavesinas, vargonėliai (Italija)
Gimtadieniai, sutuoktuvės, jubiliejai žmogaus gyvenime turėtų tapti gailestingumo švente. Tam yra išpažintis. Tačiau išpažintis - ne valykla. Popiežius Pranciškus yra pasakęs: „Išpažintis – tai žaizdų tvarstymas.“ Šventumo negalima kontroliuoti išpažintimi kas dvi savaites, kas mėnesį... Žmogus turi savo vidumi jausti, kada „apnuoginti širdį“. Savo mintis apie Dievo gailestingumą kunigas A. Gudaitis baigė palinkėjimu: „ Išpažintis - dovana, Dievo gailestingumas - nuostabus dalykas. Naudokimės tuo.“
Kovo 24 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS 18.00 val. Paskutinės Vakarienės šv. Mišios: Kovo 25 d. DIDYSIS PENKTADIENIS 18.30 val. Kryžiaus kelias Varnių miesto gatvėmis. Pradžia nuo šv. Aleksandro bažnyčios. Kovo 26 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS: 15.00 val. Bažnyčioje giedosime Žemaičių Kalvarijos kalnus. 20.00 val. Velyknakčio šv. Mišios
Susimąstę ir šiek tiek neramūs skirstėsi tą vakarą Varnių parapijiečiai, dėkingi kunigui Ričardui už atvirumą. Ne vienas turėjome sau prisipažinti: koks paviršutiniškas dar mano tikėjimas! Ką gero galiu padaryti savo artimui, kad galėčiau laikyti save tikru krikščioniu? Kuo aš galiu prisidėti prie to, kad, išdidžiai užsirašę prie įvažiavimo į savo miestą ,, Varniai – Žemaitijos širdis“, pateisintume šį užrašą?
PATVIRTINIMAS. Išnagrinėję Jūsų 2016m. vasario 25d. prašymą, patvirtiname Varnių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos pastoracinę ir ekonominę tarybą, sudarytą iš prašyme nurodytų narių. Telšių Vyskupas (parašas) Jonas Boruta SJ
Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje Kovo 12d. Šeštadienis 17.30 val. Kryžiaus kelio apmąstymas. 18.00 val. šv. Mišios, po šv. Mišių dvasinė konferencija Gailestingumo metų proga. Kovo 13 d. Sekmadienis 9.00 val. šv. Mišios, 10.45 val. Gailestingumo vainikėlis. 11.00 Kryžiaus kelio apmąstymas, 11.30 val. šv. Mišios.
Jubiliejinis Ragas šiais metais primena: atverk širdį, eik į ryšį su Dievu. Gailestingumo metų emblemoje – susiglaudę Dievas ir žmogus - ragina: dalinkis su Dievu, nešk Jo gailestingumą į savo aplinką. O simboliniai vartai, pro kuriuos į šiuos metus įžengė popiežius Pranciškus, - tai mūsų širdies durys, mes turime įsileisti Dievą į savo sielą ir širdį. O tam skirti ir šie turiningi, nuoširdūs Gavėnios šeštadienių pašnekesiai, už kuriuos esame dėkingi jų rengėjams ir garbiems svečiams.
Pajamos išlaidos vasario mėnesį
Šių dienų pasauliui kalbėti apie Gailestingumą dažnas sakys yra naivu ir nereikalinga, arba labai jau senamadiška ir nepatrauklu. Šiandieniname pasaulyje labai maža nuoširdumo, paprastumo ir supratimo. Didžiausios kliūtys, trukdančios mums susikurti norimą laimingą gyvenimą slypi ne išoriniame pasaulyje o mūsų viduje. Tai mūsų baimės, abejonės, nepasitikėjimas savimi ir kitais, per mažas pasitikėjimas Dievu ir jo Gailestingumu. Gailestingumo metais yra puiki proga naujai pažvelgti į savo tikėjimą, apmąstyti religijos laisvę ir prisiminti Gailestingumo žinią, kurią skelbė Gailestingumo apaštalai.
Labai paprastai ir suprantamai susirinkusiems į Gavėnios šeštadienių pašnekesius T. Viluckas išaiškino Gailestingumo metų prasmę, pradėdamas nuo pradžių pradžios iki Popiežiaus Pranciškaus paskelbtų 2015 m. gruodžio 8 d. Bažnyčios švenčiami jubiliejai istoriškai kildinami iš Senojo Testamento laikų Izraelio tautos tradicijos kas 50 metų švęsti jubiliejinius metus, kuriais buvo atstatoma Dievo išrinktos tautos narių lygybė, dovanojamos skolos.
Kviečiame 2016m. vasario mėn. 21d. (sekmadienis) 11.30 val. į šv. Mišias. Po šv. Mišių pirmasis Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus pastoracinės tarybos susirinkimas yra numatytas parapijos namuose M. Valančiaus g. 6, Varniai.
    2   3   4   5   6