2016-05-02

Koncertas Mamoms

Gegužės pirmą sekmadienį švenčiame Motinos dieną. Kiekvienas stengiamės pasveikinti savo mamą, pradžiuginti ją gėlės žiedeliu, nuoširdžiu apkabinimu ir malda. Ta proga Varnių senojoje Katedroje koncertavo senosios muzikos ansamblis „Canto Fiorito“, kurio atliekama muzika varniškiai ir miesto svečiai mėgaujasi jau ne pirmą kartą. Šį kartą ansamblis pristatė muzikinę programą "Tarquinio Merula: Didysis Vazų dvaro muzikos meistras".

2015 m. gruodžio 10 d. sukako 350 metų, kai mirė vienas žymiausių ir įtakingiausių XVII a. kompozitorių Tarquinio Merula. Pasaulyje jo vardas rašomas greta ankstyvojo baroko genijų Claudio Monteverdi ir Francesco Cavalli vardų, o Lietuvoje yra menkai žinomas. 1621–1626 m. T. Merula dirbo ir kūrė Žygimanto Vazos dvare, todėl jo kūryba gali būti pagrįstai laikoma muzikinio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldo dalimi.

Svečiai atvyko iš Biržuose vykusio senosios muzikos festivalio  „Baroko  pavasaris Biržuose“. Pirmą kartą ši muzikinė programa buvo pristatyta Nacionaliniame muziejuje LDK Valdovų rūmuose 2015 m. gruodžio 29 d.

Šventiniame koncerte, kurį varniškėms mamoms ir visiems parapijiečiams bei svečiams dovanojo Varnių parapijos klebonas Domas Gatautas, skambėjo spalvinga, šviesi ir dar menkai pažįstama Merulos muzika. Koncerto klausytojai išgirdo visas bažnytinės vokalinės ir instrumentinės muzikos formas, kurias kūrė Merula – motetus, madrigalus, arijas, sonatas, variacijas boso pagrindu ir kt. Ansamblio „Canto Fiorito“ meno vadovas Rodrigo Calveyra, Italijos ankstyvojo baroko muzikos specialistas, atkūrė trūkstamą boso melodiją Merulos opusui Nr. 6, kuris taip pat nuskambėjo po senosios Katedros skliautais, giliai paliesdamas susirinkusių širdis.

Alma Būdvytienė