2017-01-26

2016 metų parapijos statistiniai duomenys

Parapijos gyventojų skaičius 1920
Parapijos katalikų skaičius 1911
Krikštų skaičius 31
Santuokų skaičius 2
Laidotuvių skaičius 48
Priėmusių Pirmąją Komuniją 18
Priėmusių Sutvirtinimo Sakramentą 7
Suteikta Ligonių Sakramentų skaičius 186
Besiruošiantys Pirmajai Komunijai 18
Besiruošiantys Sutvirtinimo Sakramentui 20
Pastoracinės tarybos narių skaičius 24
Parapijos tikybos mokytojų skaičius 1
Parapijos katechetų skaičius 1
Ateitininkų skaičius 24
Skautų skaičius 12

Varnių šv. Petro ir Pauliaus parapijos informacija