2016-07-04

Aukotojų įgarsinimui, pultui, žvakidei ir klebonijos remonto darbams sąrašas

Nuoširdžiai dėkojame visiems Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos geradariams – parapijos bendruomenės nariams, verslininkams ir visiems geros valios žmonėms, kurie savo finansine parama ar nuoširdžia malda prisideda prie vykdomų parapijos darbų. Kiekviena auka, didelė ar mažesnė, bet iš visos širdies dovanota, tampa didžiule pagalba. Jūsų visų geranoriškumo ir supratingumo dėka mūsų maldos, susibūrimo vieta tampa dar jaukesniais Viešpaties ir mūsų visų bendrystės namais. Juose esate laukiamas kiekvienas!

Už visus geradarius ir rėmėjus šv. Mišios aukojamos kiekvieną sekmadienį.
Tebūna Jūsų vardai įrašyti danguje!

1. Juškevičių šeima;
2. Genoveta Klimaitė;
3. Eugenija Lukauskienė;
4. Ona Zybartienė;
5. Šimkevičių šeima;
6. Augustinas Kumža;
7. Macių šeima;
8. Bronė Girčienė;
9. Jadzė Makaraitė;
10. Genutė Stanienė;
11. Ona Klapatauskienė;
12. Zofija ir Alfonsas Juškai;
13. Algimantas Sabaliauskas;
14. Birutė Rimkuvienė;
15. Rita Toleikienė
16. Blistrubių šeima
17. Kaveckienė Antanina;
18. Janina Šaltmerienė;
19. Perminienės šeima;
20. Šliogeris Česlovas;
21. Drukteinienės šeima;
22. Užkurienės šeima ;
23. Šatkauskienė Marijona;
24. Šimkevičius Alvydas;
25. Mušauskų šeima;
26. Grumbliauskų šeima;
27. Vozbutų šeima;
28. Aloyzas ir Irena Jogminai;
29. Balserienės šeima;
30. Jasinskienė Janina;
31. Kulikauskienės šeima;
32. Pocienė Vanda;
33. Bunkevičienės šeima;
34. Gedminienė Bronislava;
35. Zimblienė Vanda;
36. Gedvilienės šeima;
37. Vintilienės šeima;
38. Elena Knystautienė;
39. Elena Radavičienė;
40. Anužių šeima;
41. Rūta Mortsiefer;
42. Vilma Jankauskaitė

 

Iki 2016.07.04 surinkta 780 eurų.

Norintys prisidėti prie mūsų darbų ir paaukoti galite:

Varnių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapija
Įmonės kodas:  291287380
Adresas: M. Valančiaus g. 4, Varnių m., LT-88319 Telšių r.

Bankas: DnB
Sąskaita: LT58 4010 0428 0009 1645

Lietuvos kredito unijos Kredito unija "Germanto lobis"
Sąskaita: LT41 5011 3000 1400 3523

Su nuoširdumu kan. Domas
Varnių parapijos klebonas