2017-03-05

2017m. Gavėnios šeštadienių pokalbiai

Garbingojo Dievo Tarno Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais kalbėsimės gavėnios šeštadienio vakarais su dvasininkais ir pasauliečiais, apie šventumą ir Lietuvos šventuosius ir palaimintuosius.

18.00 val. šv. Mišios šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje.

Po šv. Mišių seniūnijos salėje pabendravimas su svečiais.

Svečiai:

        Kovo 4 d. kun. Viktoras Dirvonskis

        Kovo 11 d. kan. Andriejus Sabaliauskas

        Kovo 18 d. Tomas Viluckas

        Kovo 25 d. kan. Viktoras Ačas

        Balandžio 1 d. kun.  Saulius Tomošaitis

        Balandžio 8 d. Kristaus Karaliaus diakonių kongregacijos vienuolės (Kernavė).

Organizatorius:     
Varnių šv. Petro ir Pauliaus parapija

Partneriai:
Varnių seniūnija