2016-10-28

Telšių vyskupas ir Telšių vyskupijos Katedros kanauninkai melsis senojoje Varnių Katedroje

2016m. lapkričio mėn. 7d. 12.00 val. Senojoje Varnių Katedroje, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir Telšių vyskupijos katedros kanauninkai šv. Mišiose melsis už mirusius Telšių vyskupijos vyskupus, prelatus, kanauninkus ir kitus dvasininkus.

Šv. Mišių metu giedos Telšių muzikos mokyklos mokytojų ansamblis. Šv. Mišias tiesiogiai transliuos Marijos radijas.

Kviečiame tikinčiuosius ateiti kartu pasimelsti už mirusius dvasininkus, kurie tarnavo mūsų vyskupijoje.