2016-12-12

Advento rekolekcijos 2016 metais

Rekolekcijų vedėjas:

JULIUS SASNAUSKAS OFM
Kunigas, vienuolis pranciškonas, rašytojas.
Disidentas, už “antitarybinę” veiklą kalintas ir ištremtas į Sibirą.

 

Rekolekcijų programa:

Gruodžio 17d. Šeštadienis

17.00 val. Švč. Sakramento Adoracija. Išpažinčių klausymas.
18.00 val. Šv. Mišios. Joms vadovauja ir pamokslą sako kun. Julius.
Po šv. Mišių pabendravimas su kun. Juliumi Varnių seniūnijos salėje

Gruodžio 18d. Sekmadienis

8.30 val. Išpažinčių klausymas.
9.00 val. Šv. Mišios, pamokslą sako kun. Julius
10.45 val. Išpažinčių klausymas.
11.30 val. Šv. Mišios. Joms vadovauja ir pamokslą sako kun. Julius

Varnių šv. Petro ir Pauliaus parapija