Naujienos

Šventinį Kovo 11-sios vakarą varniškiai susirinkę į Alfa kurso paskaitas labai sukluso, kai jiems apie savo taką į Dievo šviesą liudijo klaipėdietė filologė Jolita Navickienė. Stebino jos drąsa nepažįstamiems žmonėms prisipažinti, kad tai tik trečia Gavėnia jos 45 m. amžiaus gyvenime, pasipasakoti apie savo dvejones, atradimus ir kelią į maldą. Labai įspūdingai skambėjo jos lūpomis tariama padėka Marijai: „Ačiū, Motin“.
Net ir netikintis žmogus girdėjo apie Viešpaties mums paliktą maldą „Tėve mūsų“. Joje telpa viskas. Gal ja galima pradėti melstis? Kiekvienam krikščioniui dažnai kyla klausimai: ar mokame melstis ir kodėl reikia melstis, koks maldos tikslas? Iš Naujojo Testamento žinome, kad pats Kristus dažnai melsdavosi ir viešai, ir privačiai.
Skaityti ar neskaityti, arba kaip skaityti Dievo Žodį, pirmadienio vakarą ALFA kurso klausytojams aiškino teologijos mokslų magistrė iš Kretingos Aušra Mizgirienė, savais pavyzdžiais pailiustravusi gana skausmingą savo atėjimą pas Dievą. Atėjimas, ieškojimai ir toliau sekę mokslai, prasidėjo nuo IŠGIRSTO DIEVO ŽODŽIO.
Kaip įmanoma tikėti? Tikėjimas yra dovana ir dorybė, kalbėjo s. Evelina. Trumpai perbėgusi savo tikėjimo atradimą, sesė susirinkusiems patvirtino, kad Dievas visada yra su mumis, tik mes ne visada Jį atpažįstame, ne visada priimame ir įsileidžiame. Tikėjimo negalime pasiimti ar duoti kitam. Jis yra kaip matematikoje aksioma, kurią priimame besąlygiškai. Ir remiasi trimis draugais: faktais, tikėjimu ir jausmais.
Vasario 11-tos vakarą antram susitikimui į Varnių seniūnijos salę rinkosi ALFA kurso klausytojai. Susirinkę su giliu susidomėjimu klausėsi pranešėjo Arūno Raudoniaus – dainų bei giesmių autoriaus ir atlikėjo liudijimo apie įstabius Dievo darbus, kurie gniaužė kvapą ir iš nuostabos vėrė burnas. Sodria žemaitiška šneka, sava dounininkų tarme kalbėjęs pranešėjas, sužavėjo klausytojus savo laisvu bendravimu, nuoširdumu, atvirumu.

Apie mus

Bažnyčia barokinė, bazilikinė, kryžminio plano, dvibokštė. Vidus 3 navų. Įrengta 12 altorių. Po katedra – Žemaičių vyskupų kripta (palaidota 13 vyskupų). Šventorius aptvertas, 1914 m. jo teritorijoje įrengtas lurdas.

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
Pagrindinė parapijos bažnyčia.
Pamaldos vyksta visus metus.
Šv. Aleksandro bažnyčia
Senoji medinė bažnyčia.
Pamaldos vyksta tik vasarą.