Naujienos

2021-04-08 Mamos diena 2021
Už mirusias motinas, močiutes, Krikšto mamas, aštuondienis gegužės mėn. 2– 9 d. Mielieji, maloniai kviečiame kartu melstis už mirusias motinas aštuondienyje.
Skirk 1,2% GPM parama Varnių parapijai
,,Kristus prisikėlė! Tikrai prisikėlė!‘‘ Nuoširdžiai sveikinu Jus šventų Velykų proga!
Patvirtinta 5 metams Varnių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos pastoracinė ir ekonominė taryba.
Šventinį Kovo 11-sios vakarą varniškiai susirinkę į Alfa kurso paskaitas labai sukluso, kai jiems apie savo taką į Dievo šviesą liudijo klaipėdietė filologė Jolita Navickienė. Stebino jos drąsa nepažįstamiems žmonėms prisipažinti, kad tai tik trečia Gavėnia jos 45 m. amžiaus gyvenime, pasipasakoti apie savo dvejones, atradimus ir kelią į maldą. Labai įspūdingai skambėjo jos lūpomis tariama padėka Marijai: „Ačiū, Motin“.

Apie mus

Bažnyčia barokinė, bazilikinė, kryžminio plano, dvibokštė. Vidus 3 navų. Įrengta 12 altorių. Po katedra – Žemaičių vyskupų kripta (palaidota 13 vyskupų). Šventorius aptvertas, 1914 m. jo teritorijoje įrengtas lurdas.

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
Pagrindinė parapijos bažnyčia.
Pamaldos vyksta visus metus.
Šv. Aleksandro bažnyčia
Senoji medinė bažnyčia.
Pamaldos vyksta tik vasarą.