Naujienos

Pirmasis susitikimas su tėveliais ir vaikais prasidės Šv. Mišiomis rugsėjo 9 d. 12 val. Po jų parapijos klebonas suteiks informaciją ir atsakys į klausimus (dalyvavimas privalomas).
Popiežiaus atvykimas mums yra ypatinga bendrystės proga. Švęsdami Lietuvos atkurtos laisvės ir nepriklausomybės 100 metų jubiliejų dar kartą turime unikalią progą iš naujo pajusti Atgimimo sąjūdžio nuotaiką, tarsi vėl pasikartojantį Baltijos kelio vienybės momentą. Drąsinkime savo šeimos narius, kaimynus ir bendradarbius tapti istorinio įvykio dalyviais. Popiežiaus vizito šūkis „Kristus Jėzus – mūsų viltis“ vėl naujai težadina tą jaudinančią patirtį, kai prieš 25 metus Lietuvoje priėmėme popiežių šv. Joną Paulių II. Kvieskime vieni kitus atvykti! Padovanokime sau ir savo artimiesiems tikėjimo įkvėpimo progą ir mūsų tautos vienybės džiaugsmą!
Jau daugiau nei metai laiko, kaip į mūsų bažnyčią atlydėjus mirusį žmogų, gėlės paliekamos ant suolo prie bažnyčios durų. Į šventovę įnešama tik puokštė, stovėjusi galvugalyje ir gėlės, kurias nešasi patys artimiausi šeimos nariai. Ir tikrai nereikėtų piktintis ir koneveikti kleboną ar patarnautojus, kai šie paprašo gėles palikti lauke.
Didžiosios savaitės tridienio ir šv. Velykų šv. Mišios Varnių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijoje vyks šiuo laiku
Kreipiamės į visus geros valios piliečius, galinčius prisidėti prie paminklo atstatymo. Sutelkime jėgas ir atstatykime Laisvės paminklą Varniuose. Su Dievo pagalba kartu mes galime daug, kartu mes jėga.

Apie mus

Bažnyčia barokinė, bazilikinė, kryžminio plano, dvibokštė. Vidus 3 navų. Įrengta 12 altorių. Po katedra – Žemaičių vyskupų kripta (palaidota 13 vyskupų). Šventorius aptvertas, 1914 m. jo teritorijoje įrengtas lurdas.

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
Pagrindinė parapijos bažnyčia.
Pamaldos vyksta visus metus.
Šv. Aleksandro bažnyčia
Senoji medinė bažnyčia.
Pamaldos vyksta tik vasarą.