2021-09-02

PASIRUOŠIMAS ATGAILOS IR EUCHARISTIJOS SAKRAMENTAMS 2021-2022 metais

Katalikų Bažnyčia siekia, kad jos nariai gyventų artimoje bendrystėje su Kristumi ir sąmoningai suvoktų savo krikščioniškąjį pašaukimą. Todėl ji stengtasi kuo suprantamesnėmis formomis suteikti krikščioniškojo gyvenimo pagrindus. Bendrus tikėjimo principus vaikams perteikia mokykloje vedamos tikybos pamokos, tuo tarpu užsiėmimų parapijoje tikslas - pasiruošti sąmoningo praktikuojančio kataliko gyvenimui.

Mūsų bažnyčioje pasirengimas sakramentams prasidės rugsėjo 12 d. Katechezės užsiėmimai vyks kartą per savaitę.

Kadangi joks pasiruošimas sakramentams neįsivaizduojamas be sekmadieninio dalyvavimo Šv. Mišiose, prašome, kad pasirengimo laikotarpiu Jūsų sūnus/dukra dalyvautų sekmadienio Mišiose. Ta pačia proga kviečiame ir Jus pašvęsti savo brangią sekmadienio valandėlę dalyvavimui kartu Šv. Mišiose. Jūsų pavyzdys ir buvimas kartu yra labai svarbus.

Pirmajai Komunijai ruošiami vaikai lankantys 3 klasę ir vyresni.

Registracija prasideda rugpjūčio 15 d. baigiasi rugsėjo 12 d.

Registracija vyksta zakristijoje, klebonijoje.

Reikalingi dokumentai registracijai: užpildyta registracijos anketa (ją gausite zakristijoje arba pas kleboną), krikšto pažymos kopija.

Maloniai prašome Jūsų prisidėti 30 €* įnašu (metodinių medžiagų, komunalinių paslaugų ir kitoms išlaidoms padengti). Aukos renkamos registracijos metu.

Pirmasis susitikimas su tėveliais ir vaikais prasidės Šv. Mišiomis rugsėjo 12 d. 12 val. Po jų parapijos klebonas suteiks informaciją ir atsakys į klausimus (dalyvavimas privalomas).

Gerbiami tėveliai, kviečiame atsakingai vykdyti savo katalikiškas pareigas ir vaiko Krikšto sakramento metu prisiimtus pažadus: rūpintis vaiko religiniu ugdymu.

* nesant galimybių auka nėra privaloma

Varnių parapijos informacija