2017-01-23

2017 Garbingojo Arkivyskupo Tefiliaus Matulionio metų kalendorius mūsų parapijoje

SAUSIS

13 d. Laisvės gynėjų dienos paminėjimas. (ĮVYKDYTA)

VASARIS

11 d. Pasaulinė ligonių diena. Lankysime parapijoje esančius ligonius. (ĮVYKDYTA)
16 d. Lietuvos Nepriklausomybės diena, meldžiamės už Tėvynę. (ĮVYKDYTA)
16 d. Vysk. M. Valančiaus 216 gimimo metinės (ĮVYKDYTA)
26 d. šv. Aleksandro atlaidai. (ĮVYKDYTA)

KOVAS

1 d. Gavėnios pradžia. (ĮVYKDYTA)
4 d. šv. Kazimiero atlaidai (ĮVYKDYTA)
11 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Melsimės už Tėvynę (ĮVYKDYTA)

BALANDIS

1-2 d. Gavėnios rekolekcijos. (ĮVYKDYTA)
9 d. Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis (ĮVYKDYTA)
10-15 d. Didžioji savaitė  (ĮVYKDYTA)
16 d. Viešpaties Prisikėlimas (Velykos) (ĮVYKDYTA)
23 d. Gailestingumo sekmadienis (ĮVYKDYTA)
23 d. šv. Jurgis (ĮVYKDYTA)

GEGUŽĖ

7 d. Motinos diena (ĮVYKDYTA)
28 d. Kristaus žengimas į dangų (Šeštinės) (ĮVYKDYTA)

BIRŽELIS

4 d. Tėvo diena (ĮVYKDYTA)
4 d. Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės) (ĮVYKDYTA)
18 d. Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės) (ĮVYKDYTA)
25 d. Piligriminė kelionė į Vilnių švęsti arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmės (ĮVYKDYTA)
29 d. šv. Petro ir Pauliaus. (ĮVYKDYTA)

LIEPA

2 d. šv. Petro ir Pauliaus atlaidai. Parapijos šventė (ĮVYKDYTA)
1-12 d. Žemaičių Kalvarijos didieji atlaidai (ĮVYKDYTA)
6 d. Lietuvos himno giedojimas (ĮVYKDYTA)

RUGPJŪTIS

2 d. Porciunkulės atlaidai (ĮVYKDYTA)
20 d. Šv. Roko atlaidai (ĮVYKDYTA)
15 d. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų atlaidai (ĮVYKDYTA)
19-20 d. Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejus (ĮVYKDYTA)

RUGSĖJIS

1d. Meldžiamės už moksleivius, mokytojus. (ĮVYKDYTA)
10 d. Švč. M. Marijos gimimo atlaidai.

SPALIS

Rožinio mėnuo

LAPKRITIS

1 d. Visi šventieji
2 d. Meldžiamės už mirusiuosius.
16 d. Aušros Vartų atlaidai

GRUODIS

3 d. Advento pradžia
17 d. Advento rekolekcijos. Veda: kun. Gediminas Numgaudis OFM
25 d. šv. Kalėdos