2017-01-26

2016 metų parapijos finansinė ataskaita

Visos (ir sekmadieninės) rinkliavos parapijos reikalams 11284,64 Eur
Aukos aukotojų (ne rinkliavų metu) 18715,00 Eur
Gauta 2% gyventojų pajamų mokesčio 1894,41 Eur
Gauta iš Telšių r. savivaldybės 3000,00 Eur
Kalėdojimo aukos parapijai 7550,00 Eur
Išleista parapijos reikalams 27615,65 Eur
Rinkliava vyskupijos Caritui 50,00 Eur
Verbų sekmadienio rinkliava 450,00 Eur
Kristaus Karaliaus sekmadienio rinkliava 110,00 Eur
Rekolekcijos namų rinkliava 85,00 Eur
šv. Žemei rinkliava 70,00 Eur
Misijų rinkliava 85,00 Eur
šv. Petro skatiko rinkliava 95,00 Eur
Šeštadienių rinkliavos Kunigų seminarijai 780,00 Eur
Aukos Marijos radijui 80,00 Eur
1%Vatikano institucijoms nuo rinkliavų 113,00 Eur
Likutis 2016.01.01. metams -7679,99
Likutis 2017.01.01 metams 146,45 Eur
   

Varnių šv. Petro ir Pauliaus parapijos informacija