2017-03-05

Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimas mūsų parapijoje

Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimas, tai sena liaudies pamaldumo forma. Reikia paminėti, kad nežiūrint visokio laikmečio, šis pamaldumas mūsų bendruomenės kaimuose šiek tiek sunykęs, bet nenutrūkęs, pasiekė mūsų dienas. Tai mums padeda suvokti Kristaus kančią ir mirtį, suprasti, kokia kaina esame atpirkti ir išganyti.

Šiais metais kviečiame  GAVĖNIOS PENKTADIENIAIS į parapijos namus (M. Valančiaus g. 6) giedoti Kalvarijos kalnų ir pasimelsti už gyvus ir mirusiuosius.

18.00 val. šv. Mišios už gyvus ir mirusius gatvės, kaimo gyventojus.

Po šv. Mišių giedosime Žemaičių Kalvarijos Kalnus parapijos namuose.

Kovo 3d. - Medvėgalio g., Kalno g., M. Daukšos g., Turgaus g., Aušros g., Šerpaičių k.

Kovo 10d. - Ožtakių, Razmų, Panakačio, Kęsų, Nevardėnų, Klubokų, Beržės, Skrandėnų, Gomalių, Klaišiškių,     Didžiojo Palūksčio, Siriškės kaimai.

Kovo 17d. - Vytauto g., Graužų, Baginų, Vydmantų, Bauželių, Kulšiškių, Drobūkščių, Mažojo Palūksčio, Varnelių, Alekšonių kaimai.

Kovo 24d. - S. Daukanto g., Ežero g., M. Valančiaus g., Birutės g., Telšių g., Žarėnų g., Upės g., Senojo Malūno g., M. Giedraičio g.,  Kūjainių k.,

Kovo 31d. - Gintalų k., Šauklių k., Miežeinių k.

Balandžio 7d. – Dariaus ir Girėno g., Medininkų a., Lukšto g., Žvejų g., Ligoninės g.

Turime dėkoti Dievui ir skatinti vieni kitus išsaugoti tą neįkainojamą mūsų protėvių paliktą dvasinį lobį - Žemaičių Kalvarijos kalnus. Ne tik Žemaičių Kalvarijoje, bet ir savo namuose, susibūrę savo gatvėse, miestuose ir kaimuose, puoselėkime mūsų tėvų ir protėvių paliktas šventas tradicijas. „Tegul Žemaičių žemė giesmes gieda, tegul iš džiaugsmo ašaros jai rieda...“

Varnių šv. Petro ir Pauliaus informacija