2018-12-23

Piligriminė kelionė

Visiškai nesvarbu, kada ir kur tu keliauji. Svarbus tik pačios kelionės tikslas. Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, rašo projektines paraiškas, kurias vertina ekspertai. Viena iš tokių paraiškų, kurią įvertino ir finansavo - Telšių r. savivaldybės 2018 m. nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo konkurso paraiška. Parapijos paraiškai „Piligriminė kelionė“ Savivaldybė skyrė 537 €. Šio projekto tikslas buvo surengti piligriminę kelionę aplankant Trakų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo baziliką, Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedrą, kur ilsisi žemiškieji Palaimintojo Teofiliaus Matulionio palaikai. Pagrindinė projekto veikla - kultūrinė ir švietėjiška, bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla. Į kelionę išsiruošė 48 įvairaus amžiaus Varnių parapijos žmonės. Klebonas kanauninkas Domas Gatautas Kaišiadorių katedros Palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčioje aukojo Šv. Mišias, o piligrimai meldėsi už save, savo artimuosius ir kitus parapijiečius, negalėjusius vykti į piligriminę kelionę. Teko laimė sutikti, paklausyti Kaišiadorių vyskupo emerito Juozo Matulaičio žodžio ir gauti JE ganytojišką palaiminimą.

Pasimeldę ir skaniai papietavę Kaišiadorių restorane, kur piligrimus aptarnavo puikios virėjos ir padavėja (maitinimui pinigus skyrė Lietuvių katalikų religinės šalpos fondas) patraukėme į Guronis - pirmojo Lietuvos kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškę. Sakraliniame parke, kuris pradėtas kurti 2002 m., klampodami per gilų sniegą, apžiūrėjome penkias koplytėles, išsidėsčiusias ratu aplink centrinę koplyčią. Visų jų sienose nutapytos freskos, vaizduojančios biblines scenas bei Lietuvos katalikų gyvenimo istorinius įvykius. Prie pagrindinio tako stovi įspūdinga Švč. Mergelės Marijos statula, iškalta iš Indijos granito, pastatyta ant Guronių apylinkėse rasto didelio akmens. Rožančiaus kelio įkūrėjas–Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, sakralinio parko projekto autorius–architektas Stasys Petrauskas, freskas tapė dailininkas Antanas Kmieliauskas. Rekolekcijų namuose, kuriuos administruoja vienuolės eucharistietės, apžiūrėjome rožančių bei memorialinę kardinolo V. Sladkevičiaus ekspozicijas.

Galutinis piligrimų tikslas buvo aplankyti stebuklais garsėjantį Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslą, kurio karūnacijos 300 metų jubiliejų Lietuva minėjo šiemet. Piligrimai susipažino su Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto fundacine bažnyčia, kuri degė, nukentėjo per karus, pakitusi ir rekonstruota tebestovi nuo 1479 m., su garsia Lietuvos šviesuolių, visuomenės veikėjų, dailininkų Riomerių gimine, aplankė jų koplyčią Trakų bažnyčioje. O svarbiausia - meldėsi prie Lietuvos Globėjos paveikslo, kurio kopiją turi Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos bažnyčia.

Būti Trakuose ir neaplankyti pilies būtų nedovanotina klaida. Į Trakų istorijos muziejų nebepatekome, bet pasigrožėjome didinga Trakų pilimi, pasivaikščiojome Pilies tiltu ir aišku, skanavome „Senosios kibininės“ kibinais.

Mažieji parapijiečiai, kurie lanko Parapijos vaikų dienos centrą „Valančiaus pastogėje“, M. Valančiaus kuopos ateitininkai ir kiti piligrimai, dalyvavę pažintinėje, kultūrinėje, edukacinėje, piligriminėje kelionėje pažino savo krašto kultūrinį paveldą, kurio neatsiejama dalimi yra šventovės.

Taip kukliai, bet turiningai paminėjome Lietuvos 100-tį, susipažinome su paveldo objektais, kurie daliai piligrimų yra sunkiai pasiekiami dėl vienokių ar kitokių priežasčių. AČIŪ Rasutės Adomavičienės IĮ vairuotojui, saugiai vežusiam piligrimus. AČIŪ Telšių r. savivaldybės administracijai ir Lietuvių katalikų religinės šalpos fondui už suteiktą galimybę susipažinti su savo krašto istorija ir pasimėgauti kulinariniu paveldu.