2019-01-18

Kanoninė JE Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo vizitacija Varniuose

Minint Laisvės gynėjų dieną JE Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas kanoniniu vizitu lankė Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapiją. Vyskupas buvo iškilmingai sutiktas ir aidint varpų garsams atlydėtas į bažnyčią. Parapijos klebonas kanauninkas Doms Gatautas apžvelgė parapijos gyvenimą. JE vyskupas K. Kėvalas drauge su kitais atvykusiais kunigais aukojo Šv. Mišias, pasakė įtaigų pamokslą. Vėliau Varnių seniūnijos kultūros centre dalyvavo Sausio 13 dienos minėjime, bendravo su parapijiečiais. Po minėjimo JE vyskupas K. Kėvalas Varnių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės koplyčioje pašventino paveikslą Švč. Mergelė Marija Sopulingoji, kurį nutapė ir prieš pat Šv. Kalėdas padovanojo dailininkė Živilė Bikinaitė-Mimgaudienė.

2011 m. vasario mėn. 19 d., atsižvelgdama į JE Telšių vyskupo Jono Borutos prašymą, Šventojo Tėvo Benedikto XVI duotomis galiomis Apaštalinė Penitenciarija specialiu dekretu Nr. 192/11/I iš Bažnyčios dvasinio lobyno tikintiesiems įprastinėmis sąlygomis (sakramentinė išpažintis, eucharistinė Komunija ir malda Šventojo Tėvo intencija) Varnių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios slaugos namų koplyčiai suteikė visuotinius atlaidus. Visuotiniai atlaidai pelnomi titulinės šventės dienoje rugsėjo 15 d., jei tikintieji dalyvauja šventose apeigose ar bent pamaldžiai sukalba Viešpaties maldą ir Tikėjimo išpažinimą.

1989 m. tuometinio klebono Jono Petrauskio pastangomis Varniuose slaugos įstaigoje įkurta koplyčia buvo viena pirmųjų tokio tipo koplyčių Lietuvoje.

Menininkė Živilė Bikinaitė-Mimgaudienė gimė Klaipėdoje, augo ir baigė dabartinę Saulės gimnaziją Plungėje, gyvena Telšiuose. 1994-1998 metais Ž. Bikinaitė-Mimgaudienė mokėsi Telšių aukštesniojoje taikomosios dailės mokykloje, įgijo gaminio dizainerės diplomą. Vėliau tęsė studijas (1999-2003 metais) jau Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete, tapo baldų dizainere. Menininkė su šeima gyvena Telšiuose, dirba interjero dizainere, yra Telšių moterų LIONS klubo narė. Regioninės Telšių ligoninės koplyčioje dailininkė nutapė Marijos atvaizdą, kuriam jau padovanoti penki votai - ligonių, besimeldžiančiųjų padėkos Dievo Motinai už suteiktas Dievo malones. Metų pradžioje Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje surengta paroda - eksponuota piešiniuose atvaizduota malda „Tėve mūsų“ ir kiti dailininkės darbai religine tema.

Padovanotas paveikslas yra didelė dovana Varnių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės koplyčiai, kurioje visada gali rasti besimeldžiančių ligonių ir darbuotojų. Šv. Mišios koplyčioje aukojamos kiekvieną penktadienį 14.00 val.

Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos informacija

Parengė © Alma Būdvytienė