2021-04-08

Mamos diena 2021

Už mirusias motinas, močiutes, Krikšto mamas, aštuondienis gegužės mėn. 2– 9 d.

Mielieji, maloniai kviečiame kartu melstis už mirusias motinas aštuondienyje.

Ant mūsų bažnyčioje esančių vokų viduje lapų surašykite Jums brangių mirusiųjų žmonių vardus. Kas negalite realiai galite tai padaryti elektroniniu paštu info@varniuparapija.lt, per parapijos facebook  žinute, ar tiesiog klebonui sms žinute, mes užrašysime Jūsų vardus. Vokai, su šiais vardais, bus padėti prie Velykinės žvakės nuo gegužės mėn. 2 d.

Už mirusias motinas šv. Mišios bus aukojamos nuo gegužės 2 iki 9 dienos Jūsų prašyta intencija.

Amžinąjį atilsį duok mirusioms Viešpatie!