2018-12-24

Gražių šv. Kalėdų ir palaimingų 2019 naujųjų metų!!!

Susėskime visi prie Kūčių stalo:
Šeima, pažįstami, draugai,
Ir palinkėkime vieni kitiems tik gero,
Kad šita laimė tęstųsi ilgai.

Ir pajusime, kad jau kažkas atėjo,
Ko laukėme Advento laukime.
Kad dangiška šviesa jau suspindėjo,
Užgimęs Dievas mūsų širdyse.

Pasirodo, tiek nedaug ir tereikėjo,
Prisėsti šalia, pasikalbėt, sušildyti širdies šviesa.
Ir visi rūpesčiai kažkur nuėjo,
O mes palikom kaip viena šeima
                          (Juozas Šileika)

Kristus gali ir nori gimti mumyse, jei tik to norime. Atidarykime savo širdis, protą ir valią, leiskime Kūdikėliui Jėzui užgimti mūsų širdyse! Gražių šv. Kalėdų ir palaimingų 2019 naujųjų metų!!!

Varnių šv. Petro ir Pauliaus parapijos Klebonas ir Pastoracinė taryba