2017-08-23

INFORMACIJA NORINTIEMS PRIIMTI SUTVIRTINIMO SAKRAMENTĄ

INFORMACIJA NORINTIEMS PRIIMTI SUTVIRTINIMO SAKRAMENTĄ
Sutvirtinimas yra sakramentas, kuris atbaigia Krikšto malonę. Per jį gauname Šventosios Dvasios dovanas. Žmogus, savo noru apsisprendęs gyventi Dievo vaiko gyvenimą, prašantis rankų uždėjimu ir Krizmos patepimu suteikti jam Dievo Dvasią, tampa labiau įpareigotas žodžiais bei darbais liudyti Kristų, skleisti ir gilinti tikėjimą. Jis tampa visateisiu
ir atsakingu Katalikų Bažnyčios nariu.
Apsisprendimas ...būti pilnaverčiais Katalikų Bažnyčios nariais (tai yra priimti Sutvirtinimo sakramentą) yra kiekvieno suaugusio asmens laisvos valios reikalas. Šis apsisprendimas turėtų būti įtakotas asmens noro labiau pažinti Dievą, pavesti Jam savo gyvenimą, gilinti savo tikėjimą padedant Katalikų Bažnyčios bendruomenei.
Sutvirtinimo sakramentą gali priimti ir privalo gauti kiekvienas pakrikštytas ir dar nesutvirtintas asmuo Sutvirtinimo dieną esantis ne jaunesnis kaip 15 metų amžiaus.
Per užsiėmimus aiškinamės Katalikų Bažnyčios katekizmą, gilinamės į Sutvirtinimo sakramento prasmę, teikiamas malones. Tam, kad augtų jaunuolio asmenybė – tiek mąstymas, jausmai bei vaizduotė, tiek ir sąžinė bei pasiryžimai – jaunuoliai surenkami į grupelę.
Kadangi susitikimams bus reikalingos įvairios kanceliarinės, vaizdinės priemonės, žiemą naudojama elektra bei šildymas, prašome už visus mokslo metus paaukoti 20 eur. Jei šeima neturi galimybės paaukoti, prašome kreiptis į kleboną.
Tegul pasirengimas sakramentams bei jų šventimas Jums būna ne tik religinių apeigų atlikimas, bet susitikimas su Gyvuoju Dievu.

Registracija vyksta: nuo rugpjūčio 27 d. iki rugsėjo 24d., parapijos raštinėje. Jaunuoliai į grupelę priimami tik iš anksto užsiregistravus!

Registracijai reikalingi dokumentai: Krikšto pažymėjimo kopija, Pirmosios šv. Komunijos pažymėjimo kopija.

Pamokėlės vyksta visus mokslo metus vieną kartą savaitėje.
Būtinas dalyvavimas visuose užsiėmimuose! Mokyklos atostogų metu pamokėlių lankyti nereikia.