2017-10-28

Mūsų išėjusieji 2017metais

laiptai į dangų. Foto iš http://www.partecipiamo.it/morte/morte.htm
Eil. Nr. Vardas, Pavardė Amžius
1. Jadvyga Jucienė  72m.
2. Zenonas Sasnauskas 50m.
3. Vincentas Liatukas 84m.
4. Jadvyga Mendelienė 97m.
5. Ignacas Sabaliauskas 87m.
6. Ona Poškūnienė 86m.
7. Julė Beržinienė 70m.
8. Pranas Ivinskis 96m.
9. Kęstutis Kersnauskas 34m.
10. Leonas Jonušas 78m.
11. Leontina Purtokienė 83m.
12. Regina Daukšienė 56m.
13. Regina Striaukienė 66m.
14. Bronė Petkevičienė 94m.
15. Albertas Vincas Žemeckis 56m.
16. Elena Balčienė 85m.
17. Elena Ivancevičienė 91m.
18. Andriejus Sinkevičius 80m.
19. Genovaitė Filipova 93m.
20. Ona Klapatauskienė 81m.
21. Genovaitė Rimkienė 90m.
22. Julijana Petravičienė 81m.
23. Benediktas Jogminas 87m.
24. Marija Elvyra Jovaišienė 80m.
25. Regimantas Vitas 68m.
26. Zigmas Bielskis 84m.
27. Vytautas Stankus 61m.
28. Gėnė Valinčienė 78m.
29. Algirdas Kazragis 35m.
30. Eugenija Gėnė Vilienė 89m.
31. Andrius Belickis 37m.
32. Tomas Grakauskas 59m.
33. Kazimieras Čičinskis 94m.
34. Petras Balseris 86m.
35. Eugenija Karbauskytė 86m.
36. Apolinaras Jablonskis 75m.
37. Valė Poškevičienė 90m.
38. Juozapas Vespenderis 86m.
39. Albina Petkienė 87m.
40. Stefanija Jankauskytė 82m.
41. Juozapas Miniotas 87m.
42. Stefanija Mušinskienė 91m.
43. Virginija Pikelytė 63m.
44.    
45.    
46.    
47.    
48.    
49    

Meilingasis Jėzau, nuolankiai prašome Tavęs: paaukok savo amžinajam Tėvui už vargšes vėles skaistykloje tą Brangiausiąjį Kraują, kuris tekėjo iš Tavo garbingojo Kūno žaizdų, taip pat savąją agoniją ir mirtį. Sopulingoji Mergele Marija, ir Tu primink amžinajam Tėvui savo mylimojo Sūnaus kančias, visus vaitojimus, ašaras ir baisų skausmą, kurį iškentėjai jį nukryžiuojant. Dėl jūsų nuopelnų vėlės, kurios kankinasi karštoje skaistyklos liepsnoje, tesulaukia atilsio. Tebūna jos išvaduotos iš to vargingo kalėjimo, tegul jas danguje apgaubia šlovė, kad jos amžinai garbintų Dievo gailestingumą. Amen.

Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos informacija