2017-08-29

Norintys ruoštis Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams

Norinčius ruoštis Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams kviečiame registruotis parapijos klebonijoje. Registracija vyksta iki rugsėjo 24 dienos. Registruojantis Pirmajai Komunijai bus reikalingas Krikšto pažymėjimas, Sutvirtinimo sakramentui būtina turėti ir Pirmosios Komunijos pažymėjimą. Pirmajai Komunijai gali pradėti ruoštis vaikai, lankantys trečią klasę, o Sutvirtinimo sakramentą galės priimti tik sulaukę 15 metų. Vaikai galės užsiregistruoti ir pas tikybos mokytoją Varnių M. Valančiaus gimnazijoje. Pirmasis susitikimas vyks spalio 1 d. (sekmadienį) 11.30 val. šv. Mišiose. Po jų bendrai aptarsime katechezę bei su ja susijusius klausimus. Registracijos anketą galite gauti parapijos klebonijoje, pas tikybos mokytą ją taip pat galite rasti parapijos internetinėje svetainėje. Prašome užpildytą anketą atnešti į parapijos kleboniją. Anketa Pirmai Komunijai. Anketa Sutvirtinimo sakramentui.