2017-08-24

Padėka rengiant Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejų

Ilgai ruošėmės ir planavome kaip prasmingiau, iškilmingiau paminėti Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejų. Kad viskas, kas suplanuota būtų išpildyta prireikė daugelio žmonių ir organizacijų pagalbos. Tad noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo, malda ir finansiškai, kad renginys būtų sklandus ir saugus.

Už finansinę paramą dėkojame Telšių r. savivaldybei, Varnių šv. Petro ir Pauliaus parapijos ūkininkams ir parapijiečiams.

Už saugumą dėkojame Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato darbuotojams ir jauniesiems šauliams.

Už švarą dėkojame Varnių seniūnijos administracijos tarnautojams ir darbuotojams.

Už medicininę pagalbą dėkojame Telšių greitosios medicinos pagalbos skyriui.

Už savanorių ir kitų maitinimą dėkojame VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centrui.

Už nakvynę piligrimų dėkojame Varnių M. Valančiaus gimnazijai ir VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centrui

Dėkoju parapijiečiams už pagalbą tvarkant ir gražinant abi Varnių bažnyčias ir jų aplinkas.

Visų neįmanoma išvardinti prisidėjusių prie šio renginio, bet visiems noriu ištarti nuoširdų AČIŪ. Tegul gerasis Dievas Jums atlygina šimteriopai už Jūsų gerumą!

kan. Domas
Varnių šv. Petro ir Pauliaus ir Varnių šv. Aleksandro parapijų klebonas