2017-12-24

Kristaus Gimimo šventės proga nuoširdžiai sveikinu Jus visus

Kristaus Gimimo šventės proga nuoširdžiai sveikinu Jus visus. Užgimęs Kūdikėlis Jėzus tegul laimina Jus ir Jūsų namus. Žmogumi tapusio Išganytojo malonė, džiaugsmas ir palaima tegul būna su jumis visą laiką.

Mažai turime tokių brangių švenčių kaip Kalėdos. Tai taikos, ramybės, meilės ir džiaugsmo diena. Todėl ji taip visų laukiama. Kalėdos - tai diena, primenanti mums, kad Išganytojas ir dabar gimsta mūsų širdyse. Per šv. Mišias duona ir vynas tampa Jo Kūnu ir Krauju, kuriuo turime stiprintis, kad nepaklystume šios žemės kelionėje.

Kristaus atėjimo šventė tebūnie visų mūsų džiaugsmui.

"Jėzau, gimęs,
Prie krūtinės glausk kiekvieną iš minios.
Mes vargdieniai meldžiam vieną:
Duoki meilės mums šventos;
Teikis gimti mūs širdyse,
Vienas karaliauk mumyse,
Vesk į laimę amžiną".

Dar kartą visiems linkiu: nesibaigiantis Kalėdų džiaugsmas, drauge su įsikūnijusio Žodžio palaima, tegul lydi Jus visus per visas Jūsų gyvenimo dienas.

kan. Domas
Varnių parapijos klebonas