2018-11-30

kasdieniame vaikų dienos centro gyvenime būna visko

Kas gali būti gražiau ir smagiau, nei matyti linksmai dūkstančius vaikus? Užsukę į „Valančiaus pastogę“- taip vadinasi Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos vaikų dienos centras - išvysite besišypsančius ir laimingus vaikų veidus. Centras veikia jau metus, nors dėl lėšų stygiaus veiklą teko kuriam laikui sustabdyti. Ir tik gavus žinią iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kad pateikta projekto „Vaikų dienos centro „Valančiaus pastogėje“ veiklos plėtra“ paraiška praėjo visas patikras ir gavo finansavimą, Centras veiklą atnaujino. Ministerija pinigus skyrė darbuotojų dirbančių tiesiogiai su vaikais atlyginimams ir maitinimui. Vaikai kiekvieną dieną gauna šilto maisto, kurį pagamina VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro valgyklos darbuotojos.

„Valančiaus pastogė“ įsikūrusi parapijai priklausančiame pastate - klebonijoje, viename dideliame kambaryje. Čia šilta ir jauku. Parapijiečiai paaukojo minkštą kampą, pianiną, yra stalas ir kėdės- patys būtiniausi daiktai. Tad galima ramiai ruošti pamokas, vėliau žaisti stalo žaidimus, mokytis groti ar dainuoti. Kasdien Centre po pamokų laiką leidžia 20 įvairaus amžiaus vaikų, nors prašymų priimti į Centrą yra apie 30. Kiek ankštoka, bet būryje smagu. Su vaikais kasdien dirba dvi specialistės. Centras bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis mieste ir rajone. Projektą 20% lėšų koofinansuoja Telšių r. savivaldybė. Iš šių lėšų bus padengiami trūkstami darbuotojų atlyginimai, įsigyjamos įvairios priemonės vaikų užsiėmimams. Prie projekto Parapija prisideda 10% savų lėšų ir rėmėjų parama. UAB „Medomus“ Centrą pasižadėjo paremti suskaldytomis malkomis, kad vaikams visada būtų šilta.

Centro savanoriai dalyvavo „Maisto banko“ spalio mėn. 19-20d.d. organizuotoje akcijoje ir dviejose Telšių m. parduotuvėse rinko gerų žmonių aukojamus ilgai negendančius maisto produktus.

Palankiai Centro veiklą įvertino ir Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos pedagogai, teikdami, kad pagerėjo lankančių Centrą vaikų mokymosi rezultatai, jie draugiškesni, tvarkingesni. Iš tiesų smagu, kai triūsas įvertinamas. O kasdieniame centro gyvenime būna visko: ne visi nori paklusti taisyklėms, tad neklaužados trumpam Centrą palieka ir grįžta tik pažadėję elgtis gražiai.

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbė konkursą dėl projekto „Institucinės globos pertvarka Telšių rajone“ partnerių atrankos vaikų dienos centrų veiklai vykdyti. Parapija parengė projekto paraišką ir vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės partnerių atrankos komisijos 2018 m. lapkričio 14 d. siūlymu (protokolo Nr. 1) Projekto partneriais vaikų dienos centrų veiklai vykdyti išrinkta Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapija. Numatyta suremontuoti ir pritaikyti vaikų dienos centro veiklos plėtrai 125 m2 patalpas tame pačiame pastate.

Centras sulaukia ir svečių. Ir vienas pirmųjų Centre apsilankė Telšių r. savivaldybės Tarybos narys Almantas Lukavičius. Ir atvyko su dovanomis! Sakome AČIŪ ir visada laukiame kitų.

Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos informacija