2017-10-25

Paskelbta instrukcija dėl palaikų kremavimo

Bažnyčia neprieštarauja palaikų kremavimui, bet neleidžia pelenų laikyti namuose arba jų išbarstyti gamtoje, sakoma antradienį Vatikane pristatytoje Tikėjimo mokymo kongregacijos instrukcijoje „Ad resurgendum cum Christo“. Antradienio rytą vykusioje spaudos konferencijoje savo parengtą dokumentą pristatė Tikėjimo mokymo kongregacijos vadovai – prefektas kard. Gerhardas Mülleris ir jo bendradarbiai.

Šiais laikais mirusiųjų palaikų kremavimas vis dažniau pakeičia tradicinį kūnų laidojimą. Kartu su kremavimu atsiranda ir nauji reiškiniai, tokie kaip pelenų laikymas namuose arba išbarstymas gamtoje. Bažnyčios požiūris į palaikų kremavimą išreikštas Kanonų teisės kodekse: „Bažnyčia primygtinai pataria išlaikyti pamaldų paprotį laidoti mirusiųjų kūnus, tačiau nedraudžia kremavimo, nebent jis būtų pasirinktas dėl katalikiškai doktrinai prieštaraujančių priežasčių“ (kan. 1176 § 3). Ši norma nieko nesako apie pelenų saugojimą ir dėl to jau kuris laikas įvairių šalių Vyskupų konferencijos prašė Tikėjimo mokymo kongregaciją aiškiau apibrėžti ir pelenų saugojimo taisykles. Ypač buvo reiškiamos abejonės dėl atsirandančių naujų papročių saugoti pelenus namuose arba juos išbarstyti gamtoje.

Kongregacijos paskelbtoje instrukcijoje „Ad resurgendum cum Christo“ pakartotas Kanonų teisės kodekse išreikštas patarimas laidoti mirusiųjų kūnus kapinėse. Atsimenant Viešpaties mirtį, palaidojimą ir prisikėlimą, kūno laidojimas geriausiai išreiškia mūsų tikėjimą kūno prisikėlimu. Su pagarba rūpindamasi mirusiųjų kūnais Bažnyčia patvirtina tikėjimą prisikėlimu ir atsiriboja nuo tų laikysenų ir apeigų,  kurios mirtį suvokia kaip galutinį žmogaus asmens sunykimą, kaip reinkarnacijos proceso etapą arba kaip susiliejimą su gamta.

Tačiau jei dėl rimtų priežasčių pasirenkamas palaikų kremavimas, tuomet pelenai turi būti saugomi sakralioje aplinkoje, tai yra kapinėse, bažnyčioje ar kitoje tam skirtoje vietoje. Urnos saugojimas namuose neleistinas, išskyrus tik tuos atvejus, kai dėl rimtų priežasčių vietos vyskupas tam suteikia leidimą. Siekiant išvengti bet kokių panteistinių, natūralistinių ar nihilistinių dviprasmybių, draudžiama pelenus išbarstyti  ore, žemėje ar vandenyje.

„Tikimasi, - sakė pristatymo spaudos konferencijoje kardinolas Mülleris, - kad ši instrukcija padės krikščionims geriau įsisąmoninti mūsų visų turimą Dievo vaikų orumą. Žmogaus asmuo yra kūrinys, kurio buvimas mirties valandą nesibaigia. Dievas yra mūsų pradžia ir mūsų tikslas. Iš žemės esame kilę ir į žemę grįžtame, laukdami galutinio prisikėlimo. Tad šiandien reikia evangelizuoti mirties suvokimą. Prisikėlęs Kristus yra tarsi deganti meilės krosnis, kuri viską atnaujina ir viską naujai perkuria, laukiant kūno iš mirusiųjų prisikėlimo ir amžinojo gyvenimo.“

Vatikano radijas