2018-12-01

Adventas mūsų parapijoje

I Advento sekmadienis (gruodžio 2 d.)

Prieš šv. Mišias uždegama pirmoji žvakė vadinama Pranašo arba Vilties žvake. Šv. Mišių metu bus šventinami kalėdaičiai – „plotkelės“, kurias tikintieji Kūčių vakarienei galės įsigyti parapijos klebonijoje.

Advento sekmadieniais – 11.30 val.  giedamos Švč. M. Marijos valandos dėkojant už mūsų Išganytoją Jėzų Kristų.

II Advento sekmadienis (gruodžio 9 d.) 

Uždegama antroji – Betliejaus arba visiems skirto išganymo žvakė. Gerumo ir artimo meilės sekmadienis – rinkliava bus skiriama vyskupijos ir parapijos Caritas veiklai paremti.

Šeštadienis gruodžio 15d.

11.30 val. Varnių M. Valančiaus gimnazijoje vyks ateitininkų ir besiruošiančių Sutvirtinimo sakramentui Advento rekolekcijos. Konferencijas skaitys kun. Alessandro Barelli SDB (Vilnius) ir kun. teol. dr. Andrius Vaitkevičius.

16.00 val. Švč. Sakramento adoracija, Susitaikinimo pamaldos su asmenine išpažintimi. Dalyvaus kun. Tomas Žymantas OFM, kun. teol. dr. Andrius Vaitkevičius, kun. Narsutis Petrikas.

17.00 val. šv. Mišios. Vadovaus - kun. teol. dr. Andrius Vaitkevičius, homilija sakys kun. Tomas Žymantas OFM

III Advento sekmadienis (gruodžio 16 d.)

Uždegama trečioji  – Piemenų arba džiaugsmo žvakė. Parapijoje vyks Advento rekolekcijos. Per  10 ir 12 val. Mišias homilijas sakys kun. Tomas Žymantas OFM.

IV Advento sekmadienis (gruodžio 23 d.)

Uždegama ketvirtoji  – Angelų arba meilės žvakė. Šv. Mišios 10 ir 12 val.