2018-03-19

Didžiosios savaitės tridienio ir šv. Velykų šv. Mišios

Kovo 29d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS. Paskutinės vakarienės šv. Mišios. Jos švenčiamos vakare, kadangi žydų Velykos prasidėdavo saulėlydžio metu. Tai labai džiaugsmingos Mišios, kadangi jų metu prisimename Švenčiausiąją Eucharistiją  ir Kunigystę

Šv. Mišios 18.00 val.

Kovo 30d. DIDYSIS PENKTADIENIS. Kristaus Kančios pamaldos. Didįjį penktadienį niekur pasaulyje nėra aukojamos šv. Mišios . Mes prisimename ir iš naujo išgyvename jo kančią ant kryžiaus, melsdamiesi už visą pasaulį, pagerbdami kryžių – mūsų atpirkimo įrankį, ir maitindamiesi nuo vakar vakaro palikta Eucharistine duona.

Kryžiaus kelio apmąstymas miesto gatvėmis 18.30 val. nuo šv. Aleksandro bažnyčios.

Kovo 31d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS. Velyknakčio liturgija –visų liturgijų motina. Ji prasideda saulei nusileidus ir tęsiasi iki ryto, kada pirmieji saulės spinduliai budėjusiai, laukusiai pernakt bendruomenei praneša apie Kristaus prisikėlimą. Krikšto pažadų atnaujinimui atsineškite žvakes. Labiausiai tiktų (jeigu turite) savo Krikšto žvakė.

Pamaldų pradžia 20.00 val.

Balandžio 1d. šv. Velykos. VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (Sekmadienis)

Šv. Mišios 8.00 val., 10.00 val.

Balandžio 2d. VELYKŲ ANTROJI DIENA. (Pirmadienis)

Šv. Mišios 11.30 val.