Pastoracinė taryba

Patvirtinta Telšių Vyskupo pastoracinė tarybą

Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos pastoracinės tarybos statutas