Pastoracinė taryba

2020-07-16 Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius patvirtino naują pastoracinę tarybą

Patvirtinta Telšių Vyskupo pastoracinė tarybą

Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos pastoracinės tarybos statutas