2016-03-12

Telšių Vyskupas Jonas Boruta SJ patvirtino parapijos pastoracinę ir ekonominę tarybą

Telšių vyskupijos kurija
2016m. vasario mėn. 29d.
Nr. 115

PATVIRTINIMAS.

Išnagrinėję Jūsų 2016m. vasario 25d. prašymą, patvirtiname Varnių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos pastoracinę ir ekonominę tarybą, sudarytą iš prašyme nurodytų narių.


Telšių Vyskupas          (parašas)          Jonas Boruta SJ

 

 

 

Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos pastoracinė taryba

1.   Anužienė Genovaitė
2.   Balkauskienė Danutė
3.   Būdvytienė Alma
4.   Dombrauskienė Rasa
5.   Fokienė Janina
6.   Galkontienė Rita
7.   Ivinskis Zenonas
8.   Jogminas Aloyzas
9.   Juška Alfonsas
10. Juškevičius Ričardas
11. Kiesėnė Adelė
12. Kumža Kazimieras
13. Latožienė Bronė Auksė
14. Laugalis Juozas
15. Peleckienė Irena
16. Šedvilaitė Goda
17. Šedvilas Linas
18. Vengrienė Vladislava

Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos ekonominė taryba

1. Bružas Rolandas
2. Dombrauskas Edmondas
3. Jovaiša Gražvydas
4. Cibulskienė - Fokaitė Raimonda
5. Statkus Mantas

Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos informacija