2017-07-21

Švč. Sakramento Adoracija 2017 m. rugpjūčio 19 – 20 d.

Valanda 19.00
Intencija Už Bažnyčią ir Dievo tautą:  Popiežių, vyskupus, kunigus, diakonus, visus pašauktuosius ir pasišventusius tarnauti Viešpačiui
Malda/ Veikla Intencija: Malda, mąstymas, intarpuose giesmės
Bendruomenė Kunigai ir visi atidarymo Šv. Mišių dalyviai
Atsakingas už Švc. Sakramento adoraciją Vyskupas  Kęstutis Kėvalas
Kunigas klausykloje Dekanai:
prel. Juozas Šiurys
Kun. Julius Meškauskas
Kun. Narsutis Petrikas
Kun. Modestas Ramanauskas
Gieda Telšių Mažosios bažnyčios choras, vargonininkė Ernesta Dargužienė
Atsakingas Dekanas prel. Juozas Šiurys
Valanda 20.00
Intencija Už ieškančius draugystės ir meilės, sužadėtinius, sutuoktinius, krikščioniškas šeimas
Malda/ Veikla Intencija: Malda, mąstymas, intarpuose giesmės
Bendruomenė Telšių vyskupijos Šeimos centro bendradarbiai ir savanoriai
Atsakingas už Švc. Sakramento adoraciją Kun. Andrius Vaitkevičius (Klaipėda)
Kunigas klausykloje Kun. Renatas Liuberskis
Kun. Vaidas Buivydas
Kun. Darius Povilaitis
Kan. Jonas Ačas
Gieda Planuojame. Gieda Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijos šlovinimo grupė „Dėl Tavęs“
Atsakingas Kan. Jonas Ačas
Valanda 21.00
Intencija Už ligoje, kančioje, sunkumuose, kalėjimuose esančius ir persekiojamus  krikščionis
Malda/ Veikla Intencija: Žemaičių Kalvarijos kalnai
Bendruomenė Marijos legionas, Gyvojo rožinio maldos grupės, Trečio amžiaus universiteto nariai,  tremtiniai, politiniai kaliniai, Motinos maldoje, Dienos centrų darbuotojai ir savanoriai, Caritas darbuotojai
Atsakingas už Švc. Sakramento adoraciją Kan.  Andriejus Sabaliauskas
Kunigas klausykloje Kun.  Darius Trijonis
Kun. Virginijus Palionis
Kun. Antanas Gutkauskas
Kun. Saulius Katkus
Gieda Gieda Telšių Katedros vargonininkė Elytė Žirgulienė
Atsakingas Kan. Andriejus Sabaliauskas
Kun. Antanas Gutkauskas
Valanda 22.00
Intencija Už vaikus, jaunimą, tėvus, motinas, senelius ir prosenelius
Malda/ Veikla Intencija: Žemaičių Kalvarijos kalnai
Bendruomenė Marijos legionas, Gyvojo rožinio maldos grupės, Trečio amžiaus universiteto nariai,  tremtiniai, politiniai kaliniai, Motinos maldoje, Dienos centrų darbuotojai ir savanoriai, Caritas darbuotojai
Atsakingas už Švc. Sakramento adoraciją Kan.  Andriejus Sabaliauskas
Kunigas klausykloje Kun. Tomas Domarkas
Kun. Virgilijus Pocius
Kun. Tadas Šeputis
Kun. Vytautas Šiaudvytis
Gieda Gieda Telšių Katedros vargonininkė Elytė Žirgulienė
Atsakingas Kan. Andriejus Sabaliauskas
Kun. Antanas Gutkauskas
Valanda 23.00
Intencija Už pašaukimą Tarnauti Dievo tautai, Bažnyčiai
Malda/ Veikla Intencija: Rožinio malda I dalis, Džiaugsmo slėpiniai
Po kiekvieno rožinio slėpinio apmąstymo giedama giesmė;
Kiek lieka laiko iki kitos valandos galima giedoti giesmes;
Bendruomenė Telšių kunigų seminarija, Telšių vyskupijos jaunimas,Telšių vyskupijos katechetikos centras – tikybos mokytojai, Neokatechumenato kelias
Atsakingas už Švc. Sakramento adoraciją Kun. Ramūnas Norkus
Kunigas klausykloje Kun. Audrius Keršys
Kun. Eduardas Steponavičius
Gieda Gieda Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos šlovinimo grupė „Dėl Tavęs“
Atsakingas Kun. Ramūnas Norkus
Valanda 00.00
Intencija Už Dievui pasišventusiuosius -  vienuolius ir vienuoles
Malda/ Veikla Intencija: Malda ( Naktinė brevijorius), mąstymas, intarpuose giesmės
Bendruomenė Vienuoliai ir vienuolės, Palangos dekanato parapijų tikintieji
Atsakingas už Švc. Sakramento adoraciją Ses.  Brigita
Kunigas klausykloje Kun. br. Alvydas Virbalis OFM
Kun. br. Tomas Žymantas OFM
Gieda Susiderins ses. Brigita
Atsakingas Dekanas kun. Marius Venckus
Valanda 01.00
Intencija Už mūsų tautiečius, pasklidusius po visą pasaulį, jų dvasinį gyvenimą ir jiems patarnaujančius dvasininkus
Malda/ Veikla Intencija: Rožinio malda II dalis, Šviesos  slėpiniai
Po kiekvieno rožinio slėpinio apmąstymo giedama giesmė;
Kiek lieka laiko iki kitos valandos galima giedoti giesmes;
Bendruomenė Skuodo ir Akmenės dekanato parapijų tikintieji
Atsakingas už Švc. Sakramento adoraciją Kun. Olijandas Jurevičius
Kunigas klausykloje Kun. Justinas Palubinskas
Gieda Skuodo dekanato jaunimas, mokytoja Stanislava Sandarienė
Atsakingas Dekanas kun. Saulius Damašius
Dekanas kun. Olijandas Jurevičius
Valanda 02.00
Intencija Už Žemaitijos krašto parapijas, jose tarnaujančius kunigus, tikinčiuosius, pasišventusius pasauliečius bei geradarius
Malda/ Veikla Intencija: Malda, mąstymas, intarpuose giesmės
Bendruomenė Šilalės ir Šilutės dekanato parapijų tikintieji
Atsakingas už Švc. Sakramento adoraciją Kun. Edgaras Petkevičius
Kunigas klausykloje Kun. Kazys Žutautas
Kun. Olijandas Jurevičius
Gieda Šilalės ir Kaltinėnų ateitininkai, mokytoja Aida Buivydienė
Atsakingas Dekanas kun. Narsutis Petrikas
Dekanas kun. Saulius Katkus
Valanda 03.00
Intencija Už šią naktį dirbančius
Malda/ Veikla Intencija: Gailestingumo vainikėlis ir litanija (tarp vainikėlio ir litanijos gali būti giesmė
Bendruomenė Žemaičių Kalvarijos dekanato parapijų tikintieji
Atsakingas už Švc. Sakramento adoraciją Kun. Tomas Žlibinas
Kunigas klausykloje Kun. Vidmantas Daugėla
Kun. Edgaras Petkevičius
Gieda Kun. Tomas Žlibinas
Atsakingas Dekanas kun. Julius Meškauskas
Valanda 04.00
Intencija Už kariuomenę policiją, gaisrininkus, medikus, verslininkus
Malda/ Veikla Intencija: Malda (Aušrinė brevijorius), mąstymas, intarpuose giesmės
Bendruomenė Tauragės dekanato parapijų tikintieji
Atsakingas už Švc. Sakramento adoraciją Kun. Rolandas Kazlauskas
Kunigas klausykloje Kun. Antanas Mačius
Kun. Tomas Žlibinas
Gieda Skaudvilės ir Tauragės jaunimas, mokytoja Jūratė Kaplanaitė
Atsakingas Dekanas kun. Vytautas Gedvainis
Valanda 05.00
Intencija Už vaikus, kuriems nebuvo leista gimti, smurto, nelaimingų atsitikimų, karų ir katastrofų aukas
Malda/ Veikla Intencija: Rožinio malda III dalis, Skausmo slėpiniai
Po kiekvieno rožinio slėpinio apmąstymo giedama giesmė;
Kiek lieka laiko iki kitos valandos galima giedoti giesmes;
Bendruomenė Mažeikių dekanato parapijų tikintieji
Atsakingas už Švc. Sakramento adoraciją Kun. Klemensas Jaraminas
Kunigas klausykloje Kun. Vytautas Dvaržeckis
Kun. Rolandas Kazlauskas
Gieda Viekšnių ateitininkai Mokytojas Paulius Auryla
Atsakingas Dekanas kun. Modestas Ramanauskas
Valanda 06.00
Intencija Už Tėvynę Lietuvą ir jos žmones
Malda/ Veikla Intencija: Malda (Viešpaties Angelas),
Rožinio malda IV dalis, Garbingieji slėpiniai
Po kiekvieno rožinio slėpinio apmąstymo giedama giesmė;
Kiek lieka laiko iki kitos valandos galima giedoti giesmes;
Bendruomenė Gargždų dekanato parapijų tikintieji
Atsakingas už Švc. Sakramento adoraciją Kun. Vytautas Liesis
Kunigas klausykloje Kan. Viktoras Ačas
Kun. Klemensas Jaraminas
Gieda Gargždų parapijos jaunimo ansamblis, Rita Dirgėlaitė
Atsakingas Dekanas kan. Jonas Paulauskas
Valanda 07.00
Intencija Už švietimo institucijas, tikybos mokytojus, katechetus,  švietimo darbuotojus, jaunimo organizacijų narius ir vadovus
Malda/ Veikla Intencija: Šventojo Rašto skaitymas (ištraukas pasirinkite savo nuožiūra),  giesmės.
Bendruomenė Telšių dekanato parapijų tikintieji
Atsakingas už Švc. Sakramento adoraciją Kun. Saulius Tomošaitis
Kunigas klausykloje Kun. Kęstutis Balčiūnas
Kun. Vytautas Liesis
Gieda Telšių ateitininkai, mokytoja Jurgita Raudytė
Atsakingas Dekanas prel. Juozas Šiurys
Valanda 08.00
Intencija Už valstybių vadovus, politikus, taiką, teisingumą, ramybę pasaulyje ir žmogaus širdyje
Malda/ Veikla Intencija: Malda (Rytmetinė brevijorius) mąstymas, intarpuose giesmės
Bendruomenė Klaipėdos dekanato parapijų tikintieji
Atsakingas už Švc. Sakramento adoraciją Kan. Vilius Viktoravičius
Kunigas klausykloje Kun. Mindaugas Stonys
Kun. Saulius Tomošaitis
Gieda Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės choralistai Vidmantas Budreckis
Atsakingas Dekanas kan. Vilius Viktoravičius
Valanda 09.00
    Iškilminga Švč. Sakramento Adoracijos pabaiga
Atsakingas už Švc. Sakramento adoraciją Vyskupas  Kęstutis Kėvalas
Gieda Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės choralistai Vidmantas Budreckis

IŠPAŽINČIŲ KLAUSYMAS ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR PAULIAUS BAŽNYČIOJE (senoji Katedra)

Valanda 09:00- 10:00
Kunigas klausykloje Kun. Donatas Žukauskas
 Kun. Gintaras Lengvinas
Kun. Saulius Damašius
Valanda 10:00 – 11:00
Kunigas klausykloje Kun. Algirdas Lukšas
Kun. Tomas Kaulius
Kun. Egidijus Jurgelevičius
Kun. Kazys Žąsytis
Kun. Stanislav Švaikovskij OFM Conv.
Valanda 11:00 – 12:00
Kunigas klausykloje Kun. Juozas Rudys
Kan. Egidijus Zulcas
Kun. Andrius Bakstys

IŠPAŽINČIŲ KLAUSYMAS ŠV. ALEKSANDRO BAŽNYČIOJE (medinėje)

Valanda 09:00- 10:00
Kunigas klausykloje Kun. Dainoras Židackas
Kun. Rolandas Karpavičius
Kun. Antanas Blužas OFM
Valanda 10:00 – 11:00
Kunigas klausykloje Kun. Romas Starkutis
Kun. Vaidotas Vitė
Kun. Vidmantas Gricius
Kun. Stasys Šlepavičius
Valanda 11:00 – 12:00
Kunigas klausykloje Kun.  Vidmantas Šidlauskas
Kun. Robert Romanovski
Kun. Kęstutis Motiejaitis
Kun. Sigitas Žilys
Kan. Petras Smilgys