2016-02-29

Parapijos pajamos išlaidos vasario mėnesį

 

 

 

 

 

 

PAJAMOS

 

Rinkliavos 699,02 eurai
Aukos 390 eurai
Šeštadienio rinkliavos 49 eurai
Marijos radijui 1,51 eurai
Aukos už žvakutes 32,49 eurai
Kitos aukos 15,62
Banko sąskaitoje 129,94 eurai
Viso 1317,58

IŠLAIDOS

Aukos bažnyčios tarnams 400 eurai
Sielovadinei veiklai 466,34 eurai
Liturgijai 143,97 eurai
Pastatų išlaikymas 312,45 eurai
Remonto darbams 15,10 eurai
Paslaugų pirkimas 112,82 eurai
Kito ilgalaikio turto įsigijimas 600 eurai
Pagalba seminarijai 49 eurai
Draudimo įmokos 91,43 eurai
Aukos Marijos radijui 1,51 eurai
Kitos išlaidos 19,58 eurai
Viso išlaidų 2212,20 eurai

Parapijos skola iš 2015 metų įvairiems asmenims už klebonijos remontą 8000 eurų. Ją reikią padengti iki 2016 m. liepos mėn. 1 d. Dievui padedant ir parapijos geradariams, tikimės įvykdyti įsipareigojimus.

Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos informacija