2017-04-16

NUOŠIRDŽIAI JUS SVEIKINAME ŠVENTŲ VELYKŲ PROGA!

,,Kristus prisikėlė! Tikrai prisikėlė!‘‘ – šiandien tariame kartu su pirmųjų amžių krikščionimis. Šiuo savo meilės aktu Viešpats Jėzus Kristus parodo mums, kad gyvenime svarbiausia meilė! Tik ji yra stipresnė už mirtį ir ją nugali! Todėl šis istorijos įvykis mums tampa išganymo bei vilties ženklu ir laidu į naują gyvenimą  taikoje ir meilėje su Dievu bei artimu.

LAI DIEVAS JUS, ,,GYVENANČIUS TIKĖJIMU, TEPRIPILDO VISOKIŲ DŽIAUGSMŲ IR RAMYBĖS, KAD ŠVENTOSIOS DVASIOS GALYBE BŪTUMĖTE PERTEKĘ VILTIES.‘‘ (ROM 15,13)

NUOŠIRDŽIAI JUS SVEIKINAME ŠVENTŲ VELYKŲ  PROGA!

Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijoje tarnaujantys
klebonas kan. Domas
rezidentas kan. Jonas