2017-04-20

Mieli Ekscelencijos Lietuvos Vyskupai, visi Telšių vyskupijos Kunigai ir Tikintieji!

Norime su Jumis visais pasidalinti džiaugsmu, kad Šventasis Tėvas Popiežius Pranciškus paskyrė man ir Telšių vyskupijai pagalbininką vyskupą koadjutorių J.E. vyskupą Kęstutį Kėvalą.

Melskimės visi už naująjį Telšių vyskupą koadjutorių, dėkokime Dievui už šią Jo dovaną. Priimkime vyskupą Kęstutį su meile ir nuoširdžiai melskime jam Dievo palaimos Telšių vyskupo koadjutoriaus tarnystėje.

Jonas Boruta SJ
Telšių vyskupas