2017-08-23

INFORMACIJA TĖVAMS dėl registracijos Pirmai Komunijai

INFORMACIJA TĖVAMS dėl registracijos Pirmai Komunijai
Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (Pirmajai Komunijai) nuo 8 metų vaikai ruošiami vienerius mokslo metus (spalio - birželio mėn.).
Katalikų Bažnyčia siekia, kad jos nariai gyventų artimoje bendrystėje su Kristumi ir sąmoningai suvoktų savo krikščioniškąjį pašaukimą. Taigi, ruošimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentų tikslas nėra vien “tik supažindinti, bet ir atvesti žmogų į bendrystę, į artumą su Jėzumi Kristumi” (Jonas Paulius II). Mokysimės ne tik tikėjimo tiesų, bet stengsimės vaiką pamažu priartinti prie gyvojo Dievo, kuris yra mūsų kasdienoje ir nori su mumis bendrauti kaip draugas su draugu. Mokysimės kalbėtis su Juo ne tik Jėzaus Kristaus išmokyta malda, bet ir tąja, kuri plaukia iš vaiko širdies.
Tam, kad augtų visa vaiko asmenybė – tiek mąstymas, jausmai bei vaizduotė, tiek ir sąžinė bei pasiryžimai – vaikai surenkami į grupelę. Būdami visus metus vienoje grupelėje vaikai labiau vienas kitą pažįsta, susidraugauja ir taip jiems yra drąsiau kartu keliauti tikėjimo keliu. Sutaikinimo sakramentą vaikai priima kovo mėn., ir toliau mokosi jį praktikuoti iki Pirmosios Komunijos šventės (birželio mėn.).
Kadangi susitikimams bus reikalingos pratybų knygelės bei įvairios kanceliarinės, vaizdinės priemonės, žiemą naudojama elektra bei šildymas, prašome už visus mokslo metus paaukoti 20 Eur. Jei šeima neturi galimybės paaukoti, prašome kreiptis į kleboną.
Tegul pasirengimas sakramentams bei jų šventimas Jums būna ne tik religinių apeigų atlikimas, bet susitikimas su Gyvuoju Dievu.

Registracija vyksta: nuo rugpjūčio 27 d. iki rugsėjo 24d., parapijos raštinėje. Vaikai į grupelę priimami tik iš anksto užsiregistravus!
Registracijai reikalingi dokumentai: Krikšto pažymėjimo kopija.
Pamokėlės vyksta visus mokslo metus vieną kartą savaitėje. Būtinas dalyvavimas visuose užsiėmimuose!
Mokyklos atostogų metu pamokėlių lankyti nereikia.