2016-02-07

I turo pastoracinės tarybos rinkimų rezultatai

2016m. vasario mėn 7 d. (sekmadienis) buvo renkama Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos ir Varnių šv. Aleksandro parapijos pastoracinė tarybą. Buvo išdalintas 121 balsavimo biuletenis. Suskaičiavus 119 biuletenių galiojančių, 2 biuleteniai buvo negaliojantys.

Eil. Nr. Pavardė, vardas Balsų skaičius
1. Fokienė Janina 64
2. Anužis Rimvydas 62
3. Būdvytienė Alma 60
4. Anužienė Genovaitė 56
5. Dombrauskienė Rasa 49
6. Jogminas Aloyzas 49
7. Bružas Rolandas 47
8. Kumža Kazimieras 45
9. Šedvilas Linas 45
10. Kiesėnė Adelė (pagal pareigas) 44
11. Juška Alfonsas 38
12. Dombrauskas Edmondas 37
13. Jovaiša Gražvydas 36
14. Galkontienė Rita 35
15. Peleckienė Irena 34
16. Vengrienė Vladislava 34
17. Balkauskienė Danutė 33
18. Laugalis Juozas 33
19. Valiutė Danutė 32
20. Cibulskienė-Fokaitė Raimonda 31
21. Rupulienė Zita 31
22. Šedvilaitė Goda 31
23. Blistrubis Bronius 30
24. Kumžienė Natalija 30
25. Micius Aloyzas 29
26. Dombrauskas Algis 28
27. Jovaišienė Genutė 24
28. Krenciuvienė Vida 23
29. Mušauskienė Agnė 23
30. Būdvytytė Emilija 22
31. Girčienė Bronelė 22
32. Kiesus Česlovas 22
33. Makaraitė Jadzė 22
34. Genutis Stanislovas 20
35. Krimelienė Marytė 20
36. Naglytė Ugnė 20
37. Dargienė Regina 19
38. Gedvilienė Jolita 19
39. Ivinskis Zenonas 18
40. Balkauskas Jonas 17
41. Ivinskienė Vida 17
42. Juška Tomas 17
43.. Stonys Jonas 17
44. Vasiliauskienė Neringa 17
45. Bunkevičienė Elytė 16
46. Sempukas Antanas 16
47. Šaltmeris Jonas 16
48. Bitarienė Rita 15
49. Juškienė Zofija 15
50. Latožienė Bronė 15
51. Rupulis Juozas 15
52. Samoška Česlovas 15
53. Kalnikienė Irma 14
54. Valius Stasys 14
55. Macienė Zita 13
56. Steponkienė Violeta 13
57. Blistrubienė Adelė 13
58. Knystautienė Elena 12
59. Gedvilas Alvydas 11
60. Nevardauskas Vladas 11
61. Steponkus Darius 11
62. Šedvilas Bronislovas 11
63. Varanavičius Adomas 11
64. Vasiliauskas Ričardas 11
65. Micienė Birutė 9
66. Jogminienė Irena 8
67. Stanienė Genutė 7
68. Statkus Mantas 7
69. Dauskurtienė Elena 6
70. Balserienė Onutė 6
71. Leščiauskaitė Elena 6
72. Petkuvienė Laima 6
73. Sarcevičienė Regina 6
74. Laganeckis Stasys 5
75. Valienė Palmyra 5
76. Mikutis Vladas 3
77. Nevardauskienė Jadvyga 3
78. Jusevičienė Janina 3
79. Abromavičienė Irena 3
80. Klimas Alfredas 3
81. Stonkus Kazimieras 1

 Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos informacija