2016-02-22

Gavėnios šeštadienių pašnekesiai

Kiek reikia turėti dvasios ir fizinių jėgų, kad įveikdamas savo fizinę negalią galėtum pasiekti tokių rezultatų: iš prancūzų kalbos išverstos šešios knygos, parašyta apie 1000 straipsnių įvairiomis - daugiausia politinėmis temomis šalies laikraščiuose ir didžiausiuose interneto portaluose, skaitomos viešos paskaitos, išleista knyga „Malonės versmės“ (Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007). Mums sveikiems visai paprasta ir įprasta dirbti kompiuteriu, bet sunkiai įsivaizduojame, kiek reikia fizinių jėgų rašyti straipsnį tik su kompiuterio pele. Bet šis žmogus spinduliuoja tokia šiluma ir meile artimui, Dievui ir pasauliui, kad lieka tik dėkoti Aukščiausiam už tokius stiprius žmones. Pabuvus šalia tokių žmonių, paklausius jų, imi ir susigėsti dėl mūsų kasdienių „milžiniškų“ problemų.

Ko gero taip mąstė ne vienas varniškis po susitikimo šeštadienio vakare su vertėju ir rašytoju Tomu Vilucku. Tomas visą gyvenimą yra prikaustytas prie vežimėlio, o parašyti vieną straipsnį jam prireikia visos dienos arba ir žmonos Jolitos, socialinių mokslų daktarės pagalbos.

Labai paprastai ir suprantamai susirinkusiems į Gavėnios šeštadienių pašnekesius T. Viluckas išaiškino Gailestingumo metų prasmę, pradėdamas nuo pradžių pradžios iki Popiežiaus Pranciškaus paskelbtų 2015 m. gruodžio 8 d. Bažnyčios švenčiami jubiliejai istoriškai kildinami iš Senojo Testamento laikų Izraelio tautos tradicijos kas 50 metų švęsti jubiliejinius metus, kuriais buvo atstatoma Dievo išrinktos tautos narių lygybė, dovanojamos skolos. Pirmasis bažnytinis jubiliejus buvo švenčiamas 1300 m. Nuo 1475 m. jubiliejai minimi kas 25 metai, kad juose galėtų dalyvauti kiekvienos kartos žmonės. Tokių jubiliejų jau buvo 26, paskutinis buvo švenčiamas 2000 m. Popiežius Pranciškus skelbdamas naują neeilinį jubiliejų, skirtą Dievo gailestingumui, susieja jį su Vatikano II Susirinkimo 50-osiomis metinėmis.

Gailestingumo apaštalėmis T. Viluckas vadina prancūzaitę vienuolę karmelitę šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę ir šv. Faustiną, Lenkijos vienuolę, mistikę, kurį laiką gyvenusią Vilniuje ir skelbusią Viešpaties Gailestingumą.

Ateinantį šeštadienį varniškių laukia susitikimas su kan. Vygintu Gudeliūnu, kuris pratęs Tomo Vilucko pasakojimą apie šv. Faustiną.

Alma Būdvytienė
Varnių parapijietė