2017-04-10

Didžiosios savaitės pamaldų tvarka

BALANDŽIO 13 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS

18.00 val. Paskutinės Vakarienės šv. Mišios:

BALANDŽIO 14 d. DIDYSIS PENKTADIENIS

Kristaus kančios ir mirties diena, Kryžiaus pagerbimo pamaldos

18.30 val. Kryžiaus kelias Varnių miesto gatvėmis. Pradžia nuo šv. Aleksandro bažnyčios. 

Apeigų metu bus renkamos aukos Šventosios Žemės krikščionims.

BALANDŽIO 15 d.  DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

10.20 val. Telšių vyskupo Generalvikaras kan. Remigijus Saunorius vizituos mūsų parapiją.

15.00 val. Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimas bažnyčioje

20.00 val. Velyknakčio šv. Mišios

Maloniai prašome atsinešti žvakes Šviesos ir Krikšto pažadų atnaujinimo liturgijai švęsti. Po Šv. Mišių bus šventinami velykiniai valgiai.

BALANDŽIO 16 d.  SEKMADIENIS

8.00 val. Prisikėlimo šv. Mišios ir eucharistinė procesija

BALANDŽIO 17 d. PIRMADIENIS

11.30 val. Šv. Mišios 

Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos informacija