2016-02-07

Žemaičių Kalvarijos kalnai už miesto gatvės, kaimo gyventojus

   Gavėnios laikas - beveik septynių savaičių didžiojo pasninko, susikaupimo ir tylos metas kelyje į svarbiausią krikščionių šventę.

      Koks nuostabiai gražus mūsų protėvių palikimas giesmėmis apmąstyti Viešpaties Jėzaus Kristaus nueitą Kryžiaus kančios kelią!

    Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimas, tai sena liaudies pamaldumo forma. Reikia paminėti, kad nežiūrint visokio laikmečio, šis pamaldumas mūsų bendruomenės kaimuose šiek tiek sunykęs, bet nenutrūkęs, pasiekė mūsų dienas. Tai mums padeda suvokti Kristaus kančią ir mirtį, suprasti, kokia kaina esame atpirkti ir išganyti.
   Šiais metais, į parapijos namus (M. Valančiaus g. 6) giedoti Kalvarijos kalnų ir pasimelsti už gyvus ir mirusiuosius kviečiame  gavėnios penktadieniais.

18.00 val. šv. Mišios už gyvus ir mirusius gatvės, kaimo gyventojus.

Po šv. Mišių giedosime Žemaičių Kalvarijos Kalnus parapijos namuose.

Vasario 13d. - Dariaus ir Girėno g., Medininkų aikštė, Lukšto g.
Vasario 19d. - Medvėgalio g., Kalno g., M. Daukšos g., Turgaus g., Aušros g., Šerpaičių k.
Vasario 26d. - Ožtakių kaimas, Razmų k., Beržės k., Didysis Palūkstis.
Kovo 4d. - Vytauto g., Drobūkščių k., Varnelių k.
Kovo 11d. - S. Daukanto g., Ežero g., Kūjainių k., M. Valančiaus g., Telšių g.
Kovo 18d. - Gintalų k., Šauklių k., Miežeinių k.

      Turime dėkoti Dievui ir skatinti vieni kitus išsaugoti tą neįkainojamą mūsų protėvių paliktą dvasinį lobį - Žemaičių Kalvarijos kalnus. Ne tik Žemaičių Kalvarijoje, bet ir savo namuose, susibūrę savo gatvėse, miestuose ir kaimuose, puoselėkime mūsų tėvų ir protėvių paliktas šventas tradicijas. „Tegul Žemaičių žemė giesmes gieda, tegul iš džiaugsmo ašaros jai rieda...“

Varnių šv. Petro ir Pauliaus parapijos informacija