2016-02-16

Pirmasis pastoracinės tarybos susirinkimas

Kviečiame 2016m. vasario mėn. 21d. (sekmadienis) 11.30 val. į šv. Mišias. Po šv. Mišių pirmasis Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus pastoracinės tarybos susirinkimas yra numatytas parapijos namuose M. Valančiaus g. 6, Varniai.

Kan. Domas Gatautas
Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebonas