2016-02-01

Parapijos pajamos ir išlaidos sausio mėnesį

 

 

 

 

 

 

PAJAMOS

Rinkliavos 725.31 eurai
Anoniminės aukos 80.00 eurų
Šeštadienio rinkliavos seminarijai 90.00 eurų
Aukos Marijos radijui 11.00 eurų
Aukos už žvakutes 63.05 eurai
Banko sąskaitoje 463,51 eurai
Viso pajamų  1432,87 eurai

IŠLAIDOS

Liturgijai 34,40 eurai
Remonto darbai 10.00 eurų
Paslaugų pirkimas 212,12 eurai
Sodrai 69,96 eurai
Šv. Aleksandro parapijos klebonijos draudimas (gyvena kan. J. Petrauskis) 73,39 eurai
Aukos bažnyčios tarnams 400.00 eurų
Aukos seminarijai 90.00 eurų
Aukos Marijos radijui 11.00 eurų
Kitos išlaidos 53,48 eurai
Viso išlaidų 954.35 eurai

Parapijos skola iš 2015 metų įvairiems asmenims už klebonijos remontą 8000 eurų. Ją reikią padengti iki 2016 m. liepos mėn. 1 d. Dievui padedant ir parapijos geradariams, tikimės įvykdyti įsipareigojimus.

Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos informacija