2016-02-16

Nepaprastas džiaugsmas būti Dievo gailestingumo įrankiu

Trankia Užgavėnių švente varniškiai išvijo žiemą ir Pelenų diena pradėjo Gailestingumo metų Gavėnią - kiekvienam katalikui žinomą keturiasdešimties dienų pasiruošimo Velykų šventei laikotarpį. Tai visiems palankus metas ištrūkti iš savo egzistencinio susvetimėjimo ir dažniau, o galbūt ir atidžiau klausantis Dievo žodžio, daryti gailestingumo darbus. Nepaprastas džiaugsmas būti Dievo gailestingumo įrankiu...(Popiežius PRANCIŠKUS). Gavėnia ne grimavimosi, bet sąžinės valymosi laikotarpis; metas kai žmogus turi susitaikyti su savimi, o neapsistatyti nejautros sienomis, turėti tikslą bei visa širdimi tikėti tuo, ką daro.

Šiemet varniškiai kaip niekada turės turiningą ir dvasingą Gavėnios programą - ne triukšmingus koncertus ar pasilinksminimus, bet rimtą ir maldai už save, savo artimus, gyvus ir mirusius parapijiečius sutelktą gavėnios metą. Be Kryžiaus kelio stacijų vaikščiojimo penktadieniais ir sekmadieniais, Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios klebono kan. Domo Gatauto paraginti, varniškiai parapijos salėje penktadieniais rinksis giedoti Žemaičių Kalvarijos kalnus. O tiems, kurie turi neatsakytų klausimų, savo viduje jaučia graužatį, kurie ieško paprasto ir nuoširdaus bendravimo šeštadieniais po šv. Mišių kviečiami gavėnios šeštadienio pašnekesiams Varnių seniūnijos salėje. Klebonas numatė ir iš anksto paskelbė būsimų pranešėjų sąrašą. Dvasininkai ir pasauliečiai su parapijiečiais kalbėsis Gailestingumo metų tema.

Pirmąjį gavėnios penktadienį Kryžiaus kelio stacijas pradėjo Varnių M. Valančiaus gimnazijos ateitininkai ir parapijiečiai, po šv. Mišių giedojo Žemaičių Kalvarijos kalnus. O vasario 13 d. varniškiai turėjo susitikimą su Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektu, dėstytoju kan. Andriejumi Sabaliausku. Prelegentas paprastai ir įtaigiai, pasiremdamas savo patirtimi, pasakojo apie gailestingumo darbus. Ir labai taikliai pastebėjo, kad mes, žmonės, esame tik mokytojai ir daktarai: net nesusimąstome, kaip dažnai esame linkę vienas kitą mokyti, patarinėti ir jaustis visažinančiu. Esame labai greiti smerkti, apkalbėti, dažnai iš adatos priskaldyti vežimą, menką įvykį „apauginti“ savo versijomis ir paversti sensacijai. Tad kan. Andriejus priminė ir paprastais pavyzdžiais pailiustravo gailestingumo darbus sielai ir kūnui. Regis nepasakė nieko naujo, tik priminė, ką mes, skubantys ir informacijos pertekliaus nuvarginti žmonės, žinojome, bet buvome primiršę. Gavėnios metu kan. Andriejus ragino sustoti ir pagalvoti, gal geriau kitam dovanoti daug daugiau nei materialius daiktus: dovanoti save, paskiriant žmonėms savo laiką, žodžius ir gebėjimą klausytis. Dovanodami žmogui laiką, visų pirma apie jį daug galvojame. Seniau, kai nebuvo televizorių, kompiuterių, interneto ir kitų komunikacijos priemonių, žmonės daugiau ir nuoširdžiau bendravo, žinojo, kaip sekasi kaminui, gyvenančiam už poros ar daugiau kilometrų. O šiandien, ypač mieste, daugiabučio laiptinės kaimynai šalia pragyvenę ne vienerius metus, nepažįsta vieni kitų, nebendrauja. Šiandien žmones gąsdina tai, kad būdami paprasti, nuoširdūs bei atviri jie apsinuogins ir rizikuos. Rizikuos būti nesuprasti, išjuokti, neįvertinti. Motina Teresė sakė: „Atiduodami pasauliui visa, kas geriausia, rizikuojate likti nuogi. Vis dėlto duokite tai, ką turite geriausio!“. Nebijokime sustoti ir pasiteirauti žmogaus kaip jam sekasi, nebijokite nusišypsoti, nes šypsena kaip ir meilė yra gyvenimo pagrindas ir variklis.

Vasario 20 d. varniškių laukia susitikimas su religijos, politikos, visuomenės ir kultūros gyvenimo apžvalgininku Tomu Vilucku. Gavėnios šeštadienio pašnekesiams Varnių seniūnijos salėje kviečiami ir laukiami ne tik Varnių, bet ir aplinkinių parapijų žmonės.

Alma Būdvytienė
Varnių parapijietė