2016-02-16

Išrinkta pastoracinė Varnių parapijos pastoracinė taryba

2016 m. vasario mėn. 16 d. išrinkta Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos pastoracinė taryba. Ją sudaro:

 

 

 

 

 

 

Parapijiečių išrinkti:

Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Anužienė Genovaitė
2. Balkauskienė Danutė
3. Bružas Rolandas
4. Būdvytienė Alma
5. Dombrauskas Edmondas
6. Dombrauskienė Rasa
7. Fokienė Janina
8. Galkontienė Rita
9. Jogminas Aloyzas
10. Jovaiša Gražvydas
11. Juška Alfonsas
12. Kumža Kazimieras
13. Peleckienė Irena
14. Šedvilas Linas
15. Vengrienė Vladislava
16. Kiesienė Adelė

Pagal pareigas:

Eil. Nr.

Pavardė Vardas
1. Kazimieras Plechavičius
2. Laugalis Juozas
3. Šedvilaitė Goda

Klebono paskirti:

Eil. Nr. Pavardė Vardas
1. Cibulskienė - Fokaitė Raimonda
2. Latožienė Bronė Auksė
3. Juškevičius Ričardas
4. Statkus Mantas
5. Ivinskis Zenonas

Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos informacija