2016-01-29

Gavėnios šeštadienių pašnekesiai

Gailestingumo metų tema kalbėsimės gavėnios šeštadienio vakarais su dvasininkais ir pasauliečiais.

18.00 val. šv. Mišios šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje (Senojoje Katedroje)

Po šv. Mišių Seniūnijos salėje pabendravimas su svečiais.

Vasario 13 d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto iš www.pzinios.lt

Kan. Andriejus Sabaliauskas

Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas, dėstytojas

Vasario 20 d.

foto iš www.ve.lt

Tomas Viluckas

Religijos, politikos, visuomenės ir kultūros gyvenimo apžvalgininkas

Vasario 27 d.

foto iš www.tks.lt

Kan. Vygintas Gudeliūnas

Darbėnų šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebonas; Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos dėstytojas

Kovo
5 d.

foto iš www.taikoskaraliene.lt

Kun. Saulius Tomošaitis

Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos Dvasios Tėvas

Kovo 12 d.

foto iš www.lrytas.lt

Kun. Ričardas Doveika

Vilniaus šv. Juozapo (Pilaitės) klebonas

Kovo 19 d.

foto iš www.lrt.lt

Tėvas Aldonas Gudaitis, SJ

Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionas,

 Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos nuodėmklausys

Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos informacija