2016-03-20

Didžiosios Savaitės pamaldų tvarka

Visą didžiąją savaitę bažnyčioje bus galima pasiimti pašventinto vandens.

KOVO 22 D. DIDYSIS ANTRADIENIS

10.00 val. Lankysim ligonius esančius parapijos teritorijoje

Kovo 24 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS

18.00 val. Paskutinės Vakarienės šv. Mišios:

Kovo 25 d. DIDYSIS PENKTADIENIS

KRISTAUS KANČIOS IR MIRTIES DIENA, KRYŽIAUS PAGERBIMO PAMALDOS

18.30 val. Kryžiaus kelias Varnių miesto gatvėmis. Pradžia nuo šv. Aleksandro bažnyčios.  

Apeigų metu bus renkamos aukos Šventosios Žemės krikščionims.

Kovo 26 d.  DIDYSIS ŠEŠTADIENIS:

15.00 val. Bažnyčioje giedosime Žemaičių Kalvarijos kalnus.

20.00 val. Velyknakčio šv. Mišios

Maloniai prašome atsinešti žvakes Šviesos ir Krikšto pažadų atnaujinimo liturgijai švęsti. Pamaldos vyks tik žvakių šviesoje, taip atsiliepsime į Popiežiaus Pranciškaus raginimą saugoti gamtą, nenaudosime elektros energijos

Po Šv. Mišių bus šventinami velykiniai valgiai.

Kovo 27 d.  SEKMADIENIS

8.00 val. Prisikėlimo šv. Mišios, Eucharistinė procesija.

Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos informacija