2016-02-01

Dėl pastoracinės tarybos rinkimų

Visą sausio mėnesį teikėte kandidatus pastoracinei tarybai. Pateikiame galutinį kandidatų sąrašą i šią tarybą. rinkimai vyks ateinančius du sekmadienius Vasario mėn. 7 ir 14 d.d. Norintys prabalsuoti ankščiau kreipkitės į Kleboną. Balsuoti gali tik Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos ir Varnių šv. Aleksandro parapijos nuolatiniai gyventojai.

Kandidatų sąrašas:

 1. Abromavičienė Irena
 2. Anužienė Genovaitė
 3. Anužis Rimvydas
 4. Balkauskas Jonas
 5. Balkauskienė Danutė
 6. Balserienė Onutė
 7. Bitarienė Rita
 8. Blistrubienė Adelė
 9. Blistrubis Bronius
 10. Bružas Rolandas
 11. Budvytienė Alma
 12. Budvytytė Emilija
 13. Bunkevičienė Elytė
 14. Cibulskienė-Fokaitė Raimonda
 15. Dargienė Regina
 16. Dauskurtienė Elena
 17. Dombrauskas Algis
 18. Dombrauskas Edmondas
 19. Dombrauskienė Rasa
 20. Fokienė Janina
 21. Galkontienė Rita
 22. Gedvilas Alvydas
 23. Gedvilienė Jolita
 24. Genutis Stanislovas
 25. Girčienė Bronelė
 26. Ivinskienė Vida
 27. Ivinskis Zenonas
 28. Jogminas Aloyzas
 29. Jogminienė Irena
 30. Jovaiša Gražvydas
 31. Jovaišienė Genutė
 32. Jusevičienė Janina
 33. Juška Alfonsas
 34. Juška Tomas
 35. Juškienė Zofija
 36. Kalnikienė Irma
 37. Kiesėnė Adelė
 38. Kiesus Česlovas
 39. Klimas Alfredas
 40. Knystautienė Elena
 41. Krenciuvienė Vida
 42. Krimelienė Marytė
 43. Kumža Kazimieras
 44. Kumžienė Natalija
 45. Laganeckis Stasys
 46. Latožienė Bronė
 47. Laugalis Juozas
 48. Leščiauskaitė Elena
 49. Macienė Zita
 50. Makaraitė Jadzė
 51. Micienė Birutė
 52. Micius Aloyzas
 53. Mikutis Vladas
 54. Mušauskienė Agnė
 55. Naglytė Ugnė
 56. Nevardauskas Vladas
 57. Nevardauskienė Jadvyga
 58. Peleckienė Irena
 59. Petkuvienė Laima
 60. Rupulienė Zita
 61. Rupulis Juozas
 62. Samoška Česlovas
 63. Sarcevičienė Regina
 64. Sempukas Antanas
 65. Stanienė Genutė
 66. Steponkienė Violeta
 67. Steponkus Darius
 68. Statkus Mantas
 69. Stonys Jonas
 70. Stonkus Kazimieras
 71. Šaltmeris Jonas
 72. Šedvilaitė Goda
 73. Šedvilas Bronislovas
 74. Šedvilas Linas
 75. Valienė Palmyra
 76. Valius Stasys
 77. Valiutė Danutė
 78. Varanavičius Adomas
 79. Vasiliauskas Ričardas
 80. Vasiliauskienė Neringa
 81. Vengrienė Vladislava

Varnių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos informacija