2016-01-29

2016 Gailestingumo metų kalendorius mūsų parapijoje

SAUSIS

13d. Laisvės gynėjų dienos paminėjimas. (ĮVYKDYTA)
1-31 d.d. Kandidatų siūlymas į pastoracinę ir ekonominę tarybas. (ĮVYKDYTA)

VASARIS

7 d. ir 14 d. Rinkimai į pastoracinę ir ekonominę tarybas.(ĮVYKDYTA)
10 d. Gavėnios pradžia. Pelenų diena. (ĮVYKDYTA)
11d. Pasaulinė ligonių diena. Lankysime parapijoje esančius ligonius. (ĮVYKDYTA)
16d. Lietuvos Nepriklausomybės diena, meldžiamės už Tėvynę. (ĮVYKDYTA)
16.d. Vysk. M. Valančiaus 215 gimimo metinės (ĮVYKDYTA)
28 d. šv. Aleksandro atlaidai. (ĮVYKDYTA)

KOVAS

4d. šv. Kazimiero atlaidai (ĮVYKDYTA)
11d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Melsimės už Tėvynę (ĮVYKDYTA)
12-13 d. Gavėnios rekolekcijos. Kun. Ričardas Doveika (ĮVYKDYTA)
20 d. Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis (ĮVYKDYTA)
21-26 d. Didžioji savaitė (ĮVYKDYTA)
27 d. Viešpaties Prisikėlimas (Velykos) (ĮVYKDYTA)

BALANDIS

Piligriminė kelionė į Gailestingumo bažnyčią (ĮVYKDYTA)
Sakralinės muzikos koncertas "Tarquinio Merula - didysis Vazų dvaro muzikos meistras" (ĮVYKDYTA)
3d. Gailestingumo sekmadienis (ĮVYKDYTA)
23d. šv. Jurgis (ĮVYKDYTA)

GEGUŽĖ

1d. Motinos diena (ĮVYKDYTA)
8d. Kristaus žengimas į dangų (Šeštinės) (ĮVYKDYTA)
15d. Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės) (ĮVYKDYTA)
29d. Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės) (ĮVYKDYTA)

BIRŽELIS

5d. Tėvo diena (ĮVYKDYTA)
26 d. šv. Petro ir Pauliaus atlaidai. Parapijos šventė (ĮVYKDYTA)
29d. šv. Petro ir Pauliaus. (ĮVYKDYTA)

LIEPA

Piligriminė kelionė į Žemaičių Kalvarijos atlaidus
1-12d. Žemaičių Kalvarijos didieji atlaidai
6d. Lietuvos himno giedojimas

RUGPJŪTIS

2. Porciunkulės atlaidai
15d. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų atlaidai
21d. Šv. Roko atlaidai

RUGSĖJIS

Piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus
1d. Meldžiamės už moksleivius, mokytojus.
8d. Švč. M. Marijos gimimo atlaidai.

SPALIS

Rožinio mėnuo

LAPKRITIS

Piligriminė kelionė į Aušros Vartų atlaidus
1d. Visi šventieji
2d. Meldžiamės už mirusiuosius.
16d. Aušros Vartų atlaidai
27d. Advento pradžia

GRUODIS

18d. Advento rekolekcijos
25. šv. Kalėdos

Varnių šv. Petro ir Pauliaus parapijos informacija